АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина I, брой 4, 2013

ПауловнияПауловния

Биомасата е една от основните алтернативи за Европа в преодоляването на енергийната зависимост от изкопаемите горива. Европейският съюз прие план за действие за биомасата ...

Топлоизолация на ферми за животниТоплоизолация на ферми за животни

Животновъдството е важен отрасъл в икономиката на всяка страна. През последните 20 години производствената продукцията в този сектор у нас намалява значително, но днес пр ...

Спринклерни напоителни системи в селското стопанствоСпринклерни напоителни системи в селското стопанство

Дъждовалните (спринклерни) напоителни системи са доказали своята ефективност в различни области на приложение, в това число и в селското стопанство. Те образуват изкустве ...

Иновативни технологии от членовете на БАТА АГРОИновативни технологии от членовете на БАТА АГРО

Основна цел на БАТА АГРО е модернизацията на българските земеделски стопанства, осъществимо със съдействието на всички ангажирани в сектор Земеделие фирми и институции. П ...Реклама