АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина I, брой 4, 2013

Добрички панаир АД е спечелил доверието на агробизнеса

Разговор с г-жа Звезделина Иванова, Изпълнителен Директор на Добрички панаир АД

Добрички панаир АД е спечелил доверието на агробизнеса

В началото на нашия разговор бихте ли се спрели накратко на историята на Добричкия Панаир?
Добрички панаир АД е създаден през 1993г. с предмет на дейност организиране на панаири, изложби, изложения, симпозиуми, тематични семинари. Вече 20 години събираме като във фокус всички, които милеят за земята. Панаирът доказва, че Житницата на България – Добруджа е центърът, където може и трябва да се показват новите технологии, машини и съоръжения за селското стопанство, както и постиженията в земеделието.

Добрички панаир АД ежегодно провежда следните изложения: Борса за семена и посадъчен материал, Пчеломания, Селското стопанство и всичко за него и Национален аграрен семинар.

Международното изложение Селското стопанство и всичко за него, което тази година ще се проведе от 27-31 август 2013г, СК Простор , гр. Добрич се утвърди трайно като предпочитано пазарно събитие и един от най-авторитетните форуми в бранша заради съчетанието на добрите традиции и новите възможности, които се предлагат на изложители и клиенти.

Какъв е съвременният облик на изложението „Селското стопанство и всичко за него”?
Добрички панаир АД е спечелил доверието на агробизнеса от България и чужбина, превръщайки се в традиционен форум. С всяка година изложенията регистрират растящ интерес към възможностите за инвестиране в българския аграрен отрасъл, знак за което е броят на фирмите участници в тях. Това се дължи и на усвояването на европейските средства за селско стопанство, което вече дава своите положителни резултати и е предпоставка за изграждането на конкурентноспособно земеделие. Много от вас, които са избрали земеделието за свой бизнес инвестират средства в модерни ферми, преработвателни предприятия, трайни насаждения. Благодарение на нашите чудесни природо-климатични условия и традиционни български продукти, имаме възможност да постигаме успехи на международните пазари. Селското стопанство е единствения отрасъл на българската икономика, който формира положително външно-търговско салдо. Причините за тези добри резултати са именно и в усвоените средства от земеделските производители и аграрния бизнес по линия на различните европейски програми.

Какъв интерес очаквате тази година и кои ще бъдат основните акценти по време на изложението?
Изложението е своеобразен индикатор за икономиката на страната и уникална възможност, чрез която българските производители и потребители се приближават все повече към стандартите на Европа и света.

Тематиката на изложението Селското стопанство и всичко за него включва eдрогабаритна техника, малогабаритна техника, машини и съоръжения за животновъдството, машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост, машини и съоръжения за фуражно производство, селскостопански инвентар, парници и оранжерии, техника за почистване, сортиране, обеззаразяване на семена, опаковъчна техника и аксесоари, сушилни инсталации, семена и посадъчен материал, хранително-вкусова промишленост, ветеринарно-медицински препарати,специализирана литература и други.

Участието Ви в нашите изложения Ви дава качествени услуги, професионално обслужване, коректност, създава условия за доказване на конкурентноспособността Ви!Реклама