АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина I, брой 4, 2013

Пелетите и екобрикетите дават нови възможности на българските фермери

Разговор с г-н Владислав Колев, Представител на Андромеда

Пелетите и екобрикетите дават нови възможности на българските фермери

Уважаеми г-н Колев какви са машините, които предлагате областта на селското стопанство?
Фирма Андромеда е основана в град Русе през 1989 година и е специализирана в производство на шнекови машини за различни приложения. Започнали сме с най-разпространените машини от този тип – машините за студено извличане на растителни масла, които и днес имат доста голяма популярност. Наред с това произвеждаме и други машини, като например машини за чупене на костилки, а също и машини за огъване на тръби, рязане на арматурно желязо и др. Произвеждали сме и различни малогабаритни машини, както и големи машини и инсталации, например за маслобойни за производство на олио и линии за екобрикети и пелети на територията на Полша и Русия.

От около 10 години специализираме в различни по производителност шнекови преси за екобрикети и пелети от различни растителни суровини, стигайки до 240 кг/час. Машините са изцяло наши разработки и се произвеждат в базата ни в Русе. Това са нов тип машини, които набират все по-голяма популярност, тъй като те произвеждат един нов вид алтернативни горива. Основното им предназначение е да оползотворяват отпадъчни продукти от селското стопанство, например слама, като я превръщат екобрикети и пелети, подходящи за горене и отопление. Като цяло нашите машини са интересен продукт за фермерите, защото чрез тях те могат да оползотворяват всякакъв вид отпадъци и да затворят цикъла на своята дейност.

Как виждате развитието на пазара на подобен тип машини?
Контактите ни с посетителите на последното изложение БАТА АГРО, на което участвахме тази година, показва засилен интерес към нашата дейност. Имаше голям интерес към изложената машина за производство на екобрикети и пелети с производителност 50кг на час. Това беше провокирано от една страна от цената, достъпна за голям кръг от хора и от друга, от това че на пазара няма аналог на този тип оборудване. Ние използване различен принцип на работа от масово предлаганите машини. Машините ни са специализирани за производство на екобрикети и пелети от слама, дърво и други отпадъчни суровини, като например слънчогледова обелка и царевичак.

Инвестицията, която се изисква не е голяма, машините са с малки размери и човек лесно може да организира собствено производство. Да не забравяме, че пелетите и екобрикетите са основна алтернатива на дървата и хората трябва да се замислят все повече за оползотворяването на отпадъците по този начин. Затова смятаме, че и нашите машини тепърва ще набират популярност.

Надяваме се също и на по-голяма достъпност до кредити, които да се отпускат на фирмите да закупуват такъв вид оборудване.

Нека да обобщим, какви са печалбите за фермерите от този тип машини?
Печалбите са ясни, тъй като това са машини оползотворяващи отпадък, които може да се използва и продава. Фермерите могат да намерят нови пазари. Разбира се това е и допълнителна инвестиция. Който иска да започне производство на екобрикети трябва разполага и с фуражомелка или машина за предварително надробяване на материала. Ако материала е влажен необходима е също и сушилня. Процесите обаче не са сложни и са достъпни за всички, които имат желание за това.

А какви са отзивите от клиентите, произвеждащи вече екобрикети и пелети?
Поддържаме постоянен контакт с нашите клиенти и имаме добри отзиви от тях. Разбира се те срещат и трудности, които ние им помагаме да отстранят в процеса на работа. Отдадени сме на работата, ходим, разрешаваме проблема на място и помагаме работата да върви. Обратната връзка от клиентите ни позволява и постоянно да подобряваме качеството на машините, които разработваме.

Имаме клиенти в Нова Загора, които вече повече от 4 години правят екобрикети от слънчогледова обелка. Работата на нашите машини е стабилна и клиентите са доволни, защото оползотворяват селскостопанския отпадък, вместо да го изхвърлят в природата и да бъдат глобявани.Реклама