АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина I, брой 4, 2013

Технопанел разработи нов продукт за животновъдни ферми

Разговор с г-н Неделин Василев, Мениджър продажби на Технопанел

Технопанел разработи нов продукт за животновъдни ферми

В началото на нашия разговор, бихте ли споделили накратко какъв е опитът на ТЕХНОПАНЕЛ в областта на строителството?
Технопанел ЕАД е българска компания, която произвежда и монтира стенни и покривни системи на базата на сандвич панели. Компанията е създадена през 2007г., като през годините се стреми непрекъснато да развива своя бизнес, кадрови и развоен потенциал в посока честност, професионализъм, безкомпромисно качество и уважение спрямо своите клиенти.

Имаше трудни моменти през годините, периоди на спад, на възход, но най-важното е, че продължаваме всеки ден да печелим доверието на нови клиенти, да развиваме нови продукти.

Сандвич панелите са специфичен продукт, особено подходящ за селското стопанство и цялата верига дейности, засягащи хранително-вкусовата промишленост въобще.

Бързият монтаж, високата степен на завършеност на продуктите ни, отличната, най-добра бих казал топлоизолация на полиуретановите панели ги правят отлично ограждащо решение за всяка една животновъдна ферма, склад за селскостопанска продукция, ремонтно-обслужващи помещения за техниката на земеделските стопани и др.

До колко този опит Ви помага при изграждането на селскостопански сгради и какви специфични решения предлагате в тази област?
Освен стандартните ни продукти, които предлагаме на пазара, Технопанел разработи изцяло нов продукт: TTOP PU MEMBRANE, или покривни сандвич панели с изолационна сърцевина от полиуретан и вътрешна страна от специална Агро мембрана, устойчива на агресивната среда в животновъдните ферми. Имаме вече и първите си клиенти за този наш продукт и ще използвам случая от страниците на Вашето издание да благодаря на нашите скъпи клиенти, които отново ни се довериха в избора на подходящото решение за техните ферми, надявам се да са останали доволни.

Бихте ли коментирали как избора на строително решение рефлектира върху ефективността при експлоатацията и бъдещата работата на фермата?
В отговора на този въпрос искам да споделя, че отлично разбирам тежката икономическа реалност, в която се намира и българското селско стопанство. То има крещяща нужда от възраждане на генетичен фонд, машинен и не на последно място на сграден фонд. Избора на изграждане на фермата, склада, обслужващите помещения и сгради със сандвич панели, със сигурност генерира добавена стойност върху продукцията на нашите клиенти. Моя съвет е да се мисли дългосрочно, енергоефективно на фона на непрекъснато покачващите се цени на енергия и горива. Инвестицията в сграда изградена със сандвич панели се възвръща многократно през периода на експлоатация.

В заключение, какви съвети и насоки бихте дали на фермерите по отношение на техния сграден фонд?
Моят съвет е българските фермери да инвестират в своя сграден фонд, да се възползват от възможностите на европейските програми за обновяване на техните стопанства, да мислят и полагат грижи за комфорта на животните, които отглеждат - това ще се възвърне като по-висок добив.

В заключение искам отново да благодаря на нашите клиенти за гласуваното доверие, да обещая че Технопанел ЕАД ще продължи да строи техния бизнес и да предлага най-добрите продукти за новото изграждане на селското стопанство в България!.Реклама