АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 2, 2014

Caterpillar в помощ на селското стопанство

Caterpillar в помощ на селското стопанство

България винаги е била държава с богати ресурси и възможности за развитие в областта на селското стопанство. Навлизането на европейски субсидии през последните години откри нови хоризонти пред земеделието и животновъдството и интересът към тях нарастна неимоверно. Caterpillar отговаря на тази тенденция като осигурява широка гама от решения за селскостопанските производители. Техниката Cat се отличава не само със своята надеждност, висока горивна ефективност и ниски експлоатационни разходи, но и с комфорт и сигурност за оператора, което пряко влияе върху качеството на свършената работа. Бързосменяемите съоръжения гарантират висока производителност в широк кръг от приложения в селското стопанство. От 01.01.2014 г. всички машини са снабдени с двигатели, отговарящи на изискванията на ЕС за емисиите на вредните газове Етап IIIB.

Колесните минитоварачи с независимо странично управление на ходовите колела и радиална траектория на подем на кофата осигуряват отлично манипулиране на товарите. Те са компактни и маневрени и могат да бъдат снабдени с разнообразни работни съоръжения с приложение в селското стопанство - кофи с различен обем, палетни вилици, хидравлични свредла, фрези за почва, храсторези и др. Новата серия В3 е с дизелов двигател CAT C3.4 DIT, който предоставя повече полезна мощност спрямо предишната серия, като максималният му въртящ момент също е увеличен.

Колесните товарачи от новата К-серия са с подобрен Z-образен лостов механизъм, който осигурява оптимална видимост, якост и използването на различни работни съоръжения. Наред с традиционния бързосменник с хоризонтален щифт, машините могат да бъдат оборудвани и с такъв, който се използва при колесните минитоварачи. Това означава, че много от стандартните работни съоръжения с хидравлично задвижване, които се монтират на колесни минитоварачи, могат да се използват и при по-големите модели.

Телескопичните манипулатори са най-често използваните в аграрния сектор машини. С широката си гама от работни съоръжения като палетни вилици, кофи, гребки за оборска тор, манипулатори за бали и товарни стрели те са незаменим помощник при различните дейности, които едно стопанство изисква. Кабината е просторна и с отлична видимост, а управлението се осъществява с напълно интегриран електрохидравличен джойстик, който намалява умората на оператора и дава възможност за прецизност и бързина при изпълнение на различните операции. Новата С–серия е с номинална товароподемност до 3700 кг. и максимална височина на повдигане до 7.3 м. и се предлага с двигател с мощност 101, 124 или 142 к.с. Хидравличната система се захранва от товарочувствителна аксиално-бутална помпа с максимален дебит 150 л/мин.

Багер-товарачите с тяхната многофункционалност са следващите в списъка от машини на Caterpillar, които се използват успешно в земеделието и животновъдството. През 2012 г. новата F-серия влезе в списъка „Топ 50 иновативни продукти“, номинирани от потребителите на такава техника. Повишената производителност е постигната чрез паралелно издигане на предната кофа. Аналогично на телескопичните манипулатори и при багер-товарачите захранването на хидравличната система се осъществява чрез товарочувствителна аксиално-бутална помпа.

Дизеловите и газовите генератори Caterpillar са надежден източник на постоянно или резервно електрозахранване за всяко стопанство. Те са с обхват на мощност от 300 kVA до 3100 kVA при дизеловите и от 156 kVA до 2438 kVA при газовите и са оборудвани с двигатели CAT, чиято надеждност е изпитана с милиони часове експлоатация.Елтрак България

София 1331,
тел.:02/ 8183000
факс:02/ 8083131