АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 2, 2014

Разсадосадачни машиниРазсадосадачни машини

Необходими помощници в масовото засаждане на редица растителни култури са разсадосадачните машини. Инвестицията в тях не е малка, но за кратко време те дават резултати и ...

Нови правила на пазара на земеделски и горски превозни средстваНови правила на пазара на земеделски и горски превозни средства

Регламент (ЕС) 167/2013г. на Европейския парламент и на Съвета относно одобряването и надзора на пазара на земеделски и горски превозни средства беше приет в средата на м ...

Интегриранo управление на вредителитеИнтегриранo управление на вредителите

Продуктите за растителна защита са ключови в решаване на ситуации с болести, плевели, насекоми, гризачи и други вредители в селското стопанство. За да не се стига до изли ...

Тороразпръскващи машиниТороразпръскващи машини

В ролята на торове в земеделието се прилагат органични твърди и течни оборски торове, компост, торф, както и богато разнообразие от минерални торове в гранулирано, прахоо ...

Технологично осигуряване на говедовъдната фермаТехнологично осигуряване на говедовъдната ферма

В близките десетилетия пред селското стопанство ще стоят за решаване големи задачи. Фермерските стопанства ще трябва да задоволяват търсенето от бързо нарастващото населе ...

Електрически огради за животни

Електрическите огради, наричани електропастири, започват да се използват през 30-те години на 20 век в САЩ за контролиране на добитъка в животновъдството. Приблизително п ...

Прозрачни покривни панели за ферми и оранжерииПрозрачни покривни панели за ферми и оранжерии

В последните години строителният пазар се промени драстично. Навлязоха много нови строителни материали. Не е случайно, че дори и в някои от най-консервативните области на ...

Термосоларни системи в селското стопанствоТермосоларни системи в селското стопанство

Възобновяемата енергия от Слънцето и селското стопанство са печеливша комбинация, особено в слънчева страна като България. С подходящите системи слънчевата енергия може д ...