АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 2, 2014

Интелигентен адаптер за царевица и слънчоглед Olimac DRAGO

Интелигентен адаптер за царевица и слънчоглед Olimac DRAGO

Olimac DRAGO е адаптер за царевица и слънчоглед, автоматично регулиращ разстоянието на откъсващите пластини, независимо от редиците. Това води до повишаване на продуктивността и качеството. Официален представител на Olimac за България е Агритек ООД – Търговище, която предлага също и оторизиран сервиз и резервни части.

Прибирането на реколтата без загуби при редуващи се насаждения е предизвикателство за всеки адаптер. При DRAGO автоматиката на откъсващите пластини функционира напълно индивидуално за всеки ред от 4 до 24 реда. Тази система постоянно се грижи за оптимално регулиране на откъсващите пластини при силно различаващи се растения. Благодарение на дългите изтеглящи валци DRAGO разполага с достатъчно време да свали царевичния кочан без загуби и да го пренесе без да се разчупи в комбайна. Благодарение на дългите валци за изтегляне на стеблото в комбинация с напълно автоматичното регулиране на откъсващите пластини адаптерът се грижи за това само кочаните да попаднат в комбайна.

Дългата и плоска конструкция на Olimac DRAGO дава възможност за преминаване при най-трудни условия на беритба. По желание може да бъде монтиран винтов транспортьор за слегнала царевица. Предимствата на DRAGO облекчават комбайнера, така че той може да се концентрира върху същественото. Неоново жълтите светлинни маркировки се виждат добре постоянно и нощем. HZ- сечката е поставена при Olimac DRAGO точно в средата и паралелно към земята, което прави възможно оптималното напречно разпределение и раздробяване на остатъка от растението. Само така се постига бързо и пълно разлагане на раздробения материал. По желание DRAGO може да се сгъва за движение по пътищата до широчина на транспорта от 3 съответно 3,2 метра според броя на редиците на адаптера.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com