АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 2, 2014

Нов вентилатор на SKOV с ниска енергийна консумация

Нов вентилатор на SKOV с ниска енергийна консумация

През 1997г. компанията SKOV представи концепцията MultiStep, която още същата година спечели наградата Agromek за енергийно ефективните вентилационни системи. През 2009г. беше направена следващата стъпка с появата на прототип на супер ниско енергиен вентилатор. Проектът беше успешно завършен и този вентилатор днес е достъпен за клиентите на фирмата под името DA 600 LPC.

Двигателят, регулаторът и перките на вентилаторът DA 600 LPC са разработени и оптимизирани така, че в резултат се получава висока енергийна ефективност, стабилно налягане и ниско ниво на шума. От компанията споделят, че използването на DA 600 LPC позволява намаляване на разходите за вентилация с до 75%, в случай че с него бъде заменена класическа тиристорно регулируема вентилационна система. В сравнение със системата MultiStep, очакванията са за 50% по-добри резултати.

Характеристиките на новия вентилатор показват по-висока стабилност по отношение на налягането, което го прави по-малко чувствителен към вятъра, в сравнение например с честотно регулируемите вентилатори. Това е от голямо значение за поддържането на минимална вентилация в помещението, която лесно би могла да бъде нарушена от силен вятър, което в последствие да се отрази негативно на комфорта на животните и сметката за отопление.

Създаването на вентилаторът DA 600 LPC е осъществено в сътрудничество с Факултетът по Селскостопански Науки в Университета на датския град Орхус и енергийни консултанти от Датския Технологичен Институт. Той беше удостоен с наградата Elforsk на Датската Асоциация за Изследвания в областта на Енергетиката, като най-иновативен проект, с възможности за широко практическо приложение и висока енергийна ефективност. Проведените предварителни тестове в различни условия показаха, че средното време за изплащане на направените инвестиции е две и половина години.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com