АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 2, 2014

ВЕИ решенията са алтернатива, осигуряваща автономност на селското стопанство

Разговор с г-н Колю Орешков, Инженер в 3K АД

ВЕИ решенията са алтернатива, осигуряваща автономност на селското стопанство

Уважаеми г-н Орешков, в началото на нашия разговор бихте ли разказали за предлаганите от Вашата фирма соларни помпени системи, предназначени за агросектора?
3К АД, град Варна, е официален представител за територията на България на немската фирма LORENTZ Gmbh, която е с 30-годишен опит в производството на соларни помпени системи. Разходите за тяхната експлоатация са сведени до минимум, тъй като се захранват от слънчевата енергия. Най-същественото им предимство е, че позволяват проектиране и реализиране на гъвкави системи, както за водоснабдяване, така и за поливане в земеделието, без да са необходими допълнителни разходи за горива и постоянна грижа за снабдяването с такива. Помпите могат успешно да бъдат използвани за капково напояване на овощни градини, оранжерии, насаждения с различни видове плодове и зеленчуци, като вложената инвестиция се връща в пъти чрез добив на вода с използването на слънчева енергия. Гъвкавостта на соларните помпи дава възможност цялата система да бъде монтирана много близо до източника на вода - сондаж, напоителен канал, река или водоем. По този начин се увеличава ефективността и намаляват загубите от просмукване и оттичане. Соларните системи за напояване са проектирани и произведени изцяло с висококачествени материали от неръждаема стомана и са практически безшумни. Като заключение бих искал да добавя, че соларните помпени системи, предлагани от фирма 3К АД, са носител на Златен медал от Международен технически панаир Пловдив – 2012г., където за пръв път бяха представени на българския пазар.

Какви са според Вас практическите и икономическите ползи от соларните помпени системи?
Безспорно ползите от прилагането на такъв тип помпи в земеделието създават възможност земеделският производител да не зависи от постоянните доставки на горива и растящите им цени. Те са отличен отговор на проблемите, свързани с постоянно увеличаващите се периоди на засушаване и съответно с нарастващата необходимост от поливане за повишаване на количеството и качеството на земеделските продукти. Доказано е, че първоначалната по-висока инвестиция гарантирано се възвръща в период на 2 и половина години, след което практически обслужването и използването на помпите не се нуждае от допълнителни разходи, тъй като единственият източник за захранването им е слънцето.

В заключение, какви са очакванията Ви за навлизането на ВЕИ решения в селското стопанство у нас?
ВЕИ решенията ще навлизат все повече в областта на селското стопанство, тъй като с помощта им могат да се създадат такива стопанства, които да зависят все по-малко от доставките и повишаващите се цени на електрическата енергия. Още повече, че много растениевъдни и животновъдни стопанства са отдалечени от електроразпределителната мрежа и в този смисъл ВЕИ решенията са алтернатива за дългосрочен период от време, осигурявайки автономност на тези стопанства. Създаването на такива интегрирани проекти притежава реална възможност за съфинансиране чрез Програмата за развитие на селските региони към Държавен фонд „Земеделие“. Колкото по-рано земеделският стопанин осъзнае необходимостта от оцеляването си като икономически субект за дълъг период от време, толкова по-бързо той ще бъде сигурен и независим от постоянно нарастващите цени на горивата и на електрическата енергия. През предстоящия програмен период 2014-2020 за финансиране, предоставяно от Европейския съюз, приоритет ще има създаването на системи за задоволяване на собствени нужди в областта на възобновяемите енергийни източници. Това означава, че са наложителни по-активни и целенасочени действия в тази насока, което неминуемо ще създаде предпоставки и условия за развитие на селското стопанство като един от базисните отрасли в българската икономика.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com