АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 2, 2014

Даваме възможност за широк обмен на информация, технологии и иновации

Разговор с г-н Стефано Капачоли, Инженер биоенергия в ETA FLORENCE

Даваме възможност за широк обмен на информация, технологии и иновации

Бихте ли представили накратко Европейската Конференция и Изложба за Биомаса?
Вече 30 години събитието съчетава най-голямата конференция с водещото изложение за наука и технологии за биомаса. Във форума участват изявени специалисти и професионалисти от цял свят. Програмата включва научна част и паралелни прояви, привличащи участници с разностранни интереси – изследователи, инженери, технолози, финансови институции, стандартизиращи обществени организации. Тази среда привлича значителен брой фирми, показващи решения и инсталации за биомаса. Всичко това дава възможност за широк обмен на информация, технологии и иновации. Събитието има подкрепа от Европейската Комисия, UNESCO, Световният съвет за възобновяема енергетика (WCRE), Европейската Асоциация за биомаса (EUBIA), както и много регионални и национални организации.

Какви са последните тенденции в използването на биомаса?
Последните години отбелязаха значително развитие във всички сфери на биомасата и биоенергетиката. Продължиха и дискусиите за устойчивото развитие, политическите аспекти, търговската и бизнес етика. Всички обаче дават висока оценка на значимостта на биомасата като основен път за постигане на световните и Европейски цели за зелена енергетика. На практика само биоенергетиката е способна да свърже сигурността на инвестиции в енергетиката със социалната и политическа ангажираност.

По-специално, как виждате значението на биомасата за селското стопанство?
От всички индустриални и органични отпадъци може да се произвежда топлина, енергия или гориво. Фермерите, обаче имат реална възможност да използват тази енергията обратно. С остатъците от своята работа, те могат да подсигурят гориво за тракторите и отопление за постройките си.

Селското стопанство произвежда значително количество биомаса. Обикновено тя се оставя на нивата за подхранване и предотвратяване на ерозията. Значителна част от нея обаче може да се ползва, без това да вреди на почвата. От други отпадъци, като например торта от животните, може да се произвежда енергия, като в същото време се намалява замърсяването. Най-популярни днес са зърнените енергийни култури. В бъдеще обаче те могат да отстъпят място на дървесни или тревисти видове, нуждаещи се от по-малко грижи и следователно по-евтини и устойчиви.

Изгарянето на биомасата най-често служи за отопление на сгради, сушене на реколтата, а също за производство на пара и електричество. Днес в много електроцентрали например се изгаря биомаса, самостоятелно или смесена с други горива. Биомасата може да се преобразува и в течност или газ. Биоетанолът се произвежда след ферментация и дестилация, така както се прави и бирата. Соята, слънчогледът и други могат химически да се преобразуват в биодизел, които да служи за гориво на селскостопанските машини директно или с малки модификации. Биогаз се произвежда при загряване, повишено налягане и липса на кислород. След това от него лесно се получава топлина, пара или електричество.

Други технологии все още се разработват, но показват голям потенциал. Такава е технологията за директно преобразуване в газова турбина, произвеждаща електричество. Процесът е 2 пъти по-ефективен от изгарянето на биомасата за производство на пара. Разработват се и малки, високоскоростни биогазови генератори. Тези микротурбини са с мощност 30kW, достатъчна да захрани средна по размер ферма.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com