АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 2, 2014

Имаме голям потенциал за развитие на земеделски култури и животновъдство в България

Разговор с д-р инж. Любомир Драганов, бизнес консултант в БОНМИКС EООД

Имаме голям потенциал за развитие на земеделски култури и животновъдство в България

Уважаеми г-н Драганов, Вие работите отдавна в промишлеността, произвеждаща храни за животни. Каква е Вашата оценка за животновъдството и неговата перспектива?
Оценката ми е тъжна. Животновъдството ни е далече под минимума на потенциала си и нуждите на страната ни. В отчета на Министерството на земеделието и храните за миналата година има „спокоен“ анализ на състоянието му. Анализът е на база сравнение през последните три години.

Ето показатели, които точно характеризират срива на животновъдството ни. През 1989 година България е произвела 464 000 тона червени меса и 144 000 тона бели (птичи) меса. По данни на Министерството на земеделието и храните през миналата 2013 година са произведени 110 900 тона червени меса – четири пъти по-малко и 107 600 тона бели меса – един път и половина по-малко. През 1989 година са произведени 4 200 000 тона комбинирани фуражи, а през 2012 година, съответно - 876 000 тона, което е близо пет пъти по-малко.

Тази тенденция на намаляване на животинската продукция продължава и сега при производството на мляко, яйца, мед и други. Почти без изключение е намалено и ежегодно постоянно намалява поголовието при всички видове животни. България се е самозадоволявала с месо и мляко. Днес животновъдството на страната не осигурява необходимите продукти за населението ни. Ние се храним със свинско месо предимно внос от Европа – 55–60 %. Сега ме разбрахте защо ми е тъжно.

Вероятно причините за това състояние са много. Конкретизирайте основната причина.
Нашата страна няма много природни богатства. Имаме обаче едно, което определя стопанския и икономически профил на държавата ни, на социалното ни състояние, диктува развитието на икономиката. Това природно богатство е факторът „Земя – климат“. Достатъчен дял от земята ни е обработваема, залесена с гори, с достатъчен воден стопански ресурс, достатъчен и красив морски бряг

Според климата, ние сме ариергарда на Средиземноморието. Имаме прекрасни условия не само за зърнопроизводството, но и за зеленчукопроизводство, за овощарство и някои по-редки и специфични земеделски култури. Най-важните направления за икономическото ни развитие са зърнопроизводството – до 7 000 000 – 8 000 000 тона годишно, производство на зеленчуци и плодове, всички браншове на хранително-преработвателната промишленост, добив и преработка без отпадък на огромния ресурс от дървесина, туризъм – морски и планински, летен и зимен. Това е най-големия потенциал на икономиката на страната ни. За да бъде реализиран този ресурс, трябва само едно – компетентна, задълбочена държавна политика, осигуряваща развитие на тези направления. Такава сега няма.

Известно е, че се създадоха мощни зърнопроизводителни фирми, окрупниха се много животновъдни ферми. Това не е ли съживяване на животновъдството?
Мащабът на селскостопанските зърнопроизводителни фирми не трябва да се ограничава, но те трябва да имат интерес от земеделското субсидиране към производството на плодове, зеленчуци и животновъдство. В противен случай се създава монокултурно земеделие.

Държавната политика трябва да стимулира и средните и дребни животновъдни стопанства. Да се поучим от Европа. Ориентирането към крупни ферми е пагубно за селата ни. Промишленото производство или едрите ферми на свинско месо е само 30%, производството в домашните стопанства е 14 %, а вносът от европейско свинско месо е 56%. Би могло да се създадат предпоставки за възраждане на дребното и средно животновъдство за сметка на вносното. Това е валидно и за зеленчукопроизводството, и за овощарството. Такава политика ще даде глътка въздух на умиращото българско село, на безработицата, дори в голяма степен ще облекчи болезнената ромска безработица.

Имате изградена структура за иновации и консултации. Какво е нейното предназначение и с какво тя е полезна на клиентите Ви?
Бонмикс не е само фуражен завод. Той е завод за храни за животни. Ето няколко примера. Бонмикс е единствен производител в България на млекозаместители за телета и агнета, млечни предстартери за прасета след 7 ден от опрасването, както и на твърди витаминно-минерални добавки за лизане от крави, телета и коне, балансиращи храненето с витамини, микроелементи, протеини, добавки, стимулиращи млечността. Също така той е единствен производител на специализирани храни за шаран и пъстърва, за различните възрастови категории - от личинки до угояване. Размерите на тези храни са от 0,1 до 9 мм на гранулите, а съдържанието на протеин в тях е 30%, а на мазнини – 22%;

Ние сме единствени производители в България и на флейкована царевица и пшеница за преживни и коне, нужна за предотвратяване на ацидозата при тези животни, както и на дехидратирано люцерново брашно с 18% протеин и 180 милиграма в килограм каротин. Наша запазена марка е Сънпро – 46, защитен с патент в 87 страни в света. Патентът е закупен от американската фирма BUNGE GLOBAL INNOVATION. В момента наши специалисти строят завод за Сънпро в Русия с капацитет от 30 000 тона годишно.

Затова когато казвам, че Бонмикс е единствен производител на тези продукти, съвестта ми е спокойна. Няма кой да оспори това днес.

Само в България ли реализирате тези продукти?
На 90% тези продукти продаваме в Европа. Някои от тях въобще или много малко се използват у нас. Например флейковано зърно, твърди блокове за лизане, млекозаместители, дори известния в Европа наш продукт Сънпро–46, алтернатива на соевия шрот. От този продукт изнасяме месечно 1000–1200 тона по река Дунава и с автомобилен транспорт за Австрия, Германия, Швейцария, Полша и Гърция. Производството ни ще нарастне до 50 000 тона годишно от месец март тази година.

Каква е причината да реализирате тези продукти основно чрез износ?
Причините са няколко. Ненавременно и несигурно плащане в България. Разбира се има и изключения. Непознаване на продуктите, тяхното качество и резултати при използването им. Подценяване на българските продукти, дори и тези, които са уникални и нямат аналог в чужбина.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com