АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 2, 2014

Очакваме широко навлизане на роботизираното доене в млечните ферми

Разговор с инж. д-р Банко Банев, Управител на Алфа-Микс ЕООД

Очакваме широко навлизане на роботизираното доене в млечните ферми

Уважаеми г-н Банев, бихте ли представили накратко Алфа-Микс, като фирма специализирана в механизацията и технологиите за отглеждане на животни?
Алфа-Микс ЕООД е създадена през 2002 година в зората на програма САПАРД. Първоначалната идея бе да се популяризират системите за хранене с пълнодажбена смес, известни като TMR-Total Mix Ration, а самите машини като миксер-вагони или просто миксери. Първият напълно окомплектован миксер-вагон беше въведен в кравефермата на може би най-известния кравар в България Минчо Иванов от Новозагорското с.Кортен през 2003 година сега, десетина години след това знаменателно събитие, може да се каже, че почти всички професионални млечни ферми изхранват своите животни с най-различни видове марки и модели миксер-вагони.

В процеса на развитие на програма САПАРД стана ясно, че технологиите и техническите проблеми на млечното животновъдство в България са колосални и се наложи Алфа- Микс да универсализира своята дейност върху по-широка продуктова основа. Още в 2004 година бяха показани на българските фермери първите доилни инсталации с централен млекопровод с хром-никелово изпълнение и автоматични циркулационни промивни системи, както и едни от първите модерни долни зали с компютърен мениджмънт на стадата. Сега това е класика.

Звездният миг на Алфа-Микс беше внедряването и пускане в действие на първия доилен робот на Балканския полуостров. Този процес не се разви със заразна сила по подобие на миксерите, но мисля, че в следващите 1-2 години ще бъдем свидетели на развитието на роботизираното доене в българските млечни ферми.

В продължение на това, към какво е насочено вниманието на фирмата в момента?
Сега нашето внимание е насочено към чистотата в обора и като цяло – към хигиената на млекодобива, както и към редица иновационни постижения, свързани с комфорта и благосъстоянието на животните, енергоспестяващите технологии и автоматизацията на процесите в животновъдните стопанства - единственият начин за постепенно преодоляване на сегашното състояние в българските ферми! Това ще бъде един дълъг и сложен процес, независимо че освен нас и конкурентите ни работят в тази посока. Сигурни сме обаче, че Алфа-Микс ще продължи да генерира нови идеи и да дава тон на модерните предизвикателства в сектора.

В по-широк аспект, какво е Вашето мнение за приложението на съвременни технически решения в животновъдството. Какви са очакванията Ви по отношение на тяхното разпространение в българските животновъдни ферми?

След предприсъединителната програма САПАРД в последните 6 години бяхме свидетели на малка революция в технологизацията и технизацията на целия аграрен сектор и в частност на животновъдството, благодарение на присъединителната програма за развитие на селските райони. Може да се каже, че недоверието в европейските програми е преодоляно, независимо от управляващата бюрокрация, бумащина и някои недобри практики. Малките ферми не можаха да излязат на игрището и сега сме свидетели на доста голяма поляризация в социалния и икономическия статут между добрите играчи и „зрителите”.

Очаквам в следващите 6 години на новия програмен период този дисбаланс между големите и малките ферми да се демпфира, като се даде приоритет на „средната фермерска класа” и на семейните ферми. Освен всичко друго това може да върне живота в българските села. В Алфа-Микс се опитваме да обръщаме внимание и на дребните стопани чрез разширяване на услугите, задоволяване и на най-дребните нужди на стопанствата от биберончетата за агнета и телета до най-високотехнологичните изделия за нуждите на фермата, каквито са например скенерите за ранна диагностика на бременните животни и фотоволтаичните електроовчари.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com