АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 2, 2014

Технологиите играят все по-важна роля в животновъдството

Разговор с г-н Кирил Георгиев, Маркетинг и Търговски Директор на ТОП МИКС ООД

Технологиите играят все по-важна роля в животновъдството

Уважаеми г-н Георгиев, какъв е опитът на ТОП МИКС в производството на храни?
За 15 години ТОП МИКС е компания, извоювала позиции на добър и надежден партньор. През годините компанията се развива, като основната цел е производството на качествени продукти, съобразени с нуждите на нашите клиенти. ТОП МИКС предлага широка гама от храни за животни за всички развити в България отрасли на животновъдството. Предлагаме комбинирани фуражи за селскостопански животни, а също и за някои екзотични видове, като камили и др. Характерно за продуктите ни е, че отговорят на нуждите на животните през различните етапи от тяхното развитие, като основната цел е постигане на по-висока продуктивност.

Кои според Вас са основните качества, които трябва да притежават съвременните фуражи?
Съвременният пазар е една динамична и бързо развиваща се среда, изискваща надеждна и качествена продукция с балансирано ценообразуване. За целта ние следваме най-новите европейски тенденции в животновъдството. Поддържаме контакти с водещи международни компании, водим интензивна комуникация и обмяна на опит. От особена важност за нас е безопасността на храните за животни. В това отношение очакванията на клиентите са изключително високи. Произвежданите от нас продукти са в съответствие с европейските регламенти. Във фуражния завод е внедрена система за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 22000:2005. Непрекъснато инвестираме в нови технологии и оборудване, позволяващи следене на входящите суровини, производствения процес и продукцията. Така осигуряваме контрол върху цялостния производствен процес и реализация на готовата продукция. Благодарение на внедрените нови технологии, можем да гарантираме съответствие между качеството и цената на фуража.

Бихте ли разказали повече за технологиите и машините?
От началото на 2012г. въведохме в експлоатация нов завод за комбинирани фуражи за селското стопанство. Този мащабен проект позволява производството на качествени продукти, съобразени с индивидуалните нужди на клиента. Съвсем скоро влезе в експлоатация втора технологична линия за смилане, оборудвана с валцова мелница. Тя позволява производството на фураж с точно определена едрина и много добра хомогенност. Този тип мелници са приложими най–вече при производство на фуражи за птици. Инвестициите в нови технологии и оборудване ни гарантират предимства пред конкурентите.

Какви са очакванията Ви за развитието на технологиите при храненето на животните?
Технологиите се усъвършенстват всеки ден. Ако искаш да отговаряш на съвременните нуджи на пазара, трябва да се развиваш със същите темпове. Развитието на фермерите е паралелно с това на фуражопроизводителите и обратно. Изискванията към производителите на комбинирани фуражи ще се увеличават, като това неизменно е свързано и с по-големи финансови инвестиции. Според нас все по-малко производители ще успяват да отговорят на тези изисквания и това ще доведе до промяна в статуквото на пазара в България, както и в някои съседни държави. А това е много добра възможност ТОП МИКС да разгърне своя потенциал.

Технологиите играят все по-важна роля в животновъдството, но от съществено значение е и човешкия фактор. Все по-ценен е личният контакт с клиентите. Условията за българските фермери са изключително тежки в момента. Ние се стремим да се наложим не само като производител на висококачествени фуражи, но и като доверен партньор, осигуряващ цялостен сервиз по отношение работата на място в фермата, консултиране и обучение. Приоритет за нас е намирането на бързо и професионално решение на проблемите. Ангажиментът към клиента не завършва с доставката на фураж. За нас е изключително ценна обратната връзка. Всичко това е лесно постижимо, когато имаш добре подготвен и мотивиран екип, какъвто е екипът на ТОП МИКС. За нас бъдещето е очаквано предизвикателство.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com