АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 3, 2014

Стремим се да осигуряваме най-добрите решения за напояване на нашите клиенти

Разговор с инж. Деян Кирязов, Управител на Аквамат 2000

Стремим се да осигуряваме най-добрите решения за напояване на нашите клиенти

Бихте ли представили решенията на АКВАМАТ 2000 за напояване в областта на селското стопанство?
Аквамат 2000 е фирма, предоставяща гъвкави, ефективни и достъпни решения на своите клиенти. Работейки в тази насока вече почти 15 години, ние задълбочаваме своите професионални умения и се усъвършенстваме в проектирането и изграждането на напоителни системи за селското стопанство, оранжерии, паркове и градини. Предлагаме пълен инженеринг на нашите услуги, както и следмонтажен сервиз на системи за капково напояване и стационарно и мобилно дъждуване с пивоти. Предлагаме на българския пазар резервоари и лагуни за вода, помпени станции, моторни дизел помпи и генератори. Накратко предлагаме на българските фермери цялостни решения за високи добиви.

Какво е влиянието на напоителните системи върху добивите на фермерите?
Правилното напояване със сигурност гарантира добивите. Увеличените добиви са допълнителен стимул за реализацията на поливните системи. Необходимо е да се полива разумно, за да се избегне преразход на вода и торове. В помощ на фермерите предлагаме системи за мониторинг на климата и контрол на напояването по климатични параметри, както и софтуер за улеснение на клиентите. Поливните норми, които се постигат с напояване чрез дъждуване са между 3 и 5 литра на квадратен метър, а при капковото напояване стойностите са от 4 до 8 литра на квадратен метър. Употребата на вода е с 35% по-малко при поливане с капков маркуч спрямо дъждуване. Много често се пренебрегва резултатът от разумното напояване и спестените разходи от експлоатацията на системата. Фермерите се опитват да спестяват пари от първоначалната инвестиция без да се замислят за завишените разходи от експлоатацията на системата или за много по-ниската ефективност на избраната от тях „по-евтина“ система за напояване. Евтините инвестиции водят със сигурност до „евтини“ резултати или дори до по-лошото - направени разходи с отрицателни крайни резултати за фермерите. Това разбира се не е добре за фирми като нашата, предвид компрометиране на някои иначе много добри практики за напояване, които не се прилагат правилно в България от конкуренти, за които водеща е ниската цена за клиента, без оглед на крайния резултат. Недостатъчните знания и опит на част от колегите и липсата на регулация в сектора са друга причина за недобри крайни резултати за фермерите. В заключение ще дам пример с нашата мобилна система за капково напояване на царевица, която води до увеличение на добивите от 30 до над 100 процента спрямо отглеждане с дъждуване с тръбно ролкови машини или гравитачно напояване.

Какви съвети бихте дали на фермерите по отношение избора на технически решения за напояване?
Ние се стремим да осигуряваме най-добрите технически решения за идеите на нашите клиенти. За нас е важно да консултираме правилно всеки един от тях, за да изготвим проект на добра цена, отговарящ напълно на нуждите на клиента. Предлагаме системи за капково напояване - мобилни и стационарни /наземни и подземни/, системи за стационарно и мобилно дъждуване, дъждуване с пивоти /модерни варианти на познатите от миналото Фрегати/, както и тръбно ролкови машини за дъждуване. Решенията винаги са повече. Стремим се да дадем най-доброто за клиента с оглед на първоначалната инвестиция и експлоатационните разходи след това. Много често колеги спестяват умишлено или поради невъзможност да сглобят пълната картина на системите за напояване с цел да продадат определена машина, помпа или други елементи от оборудването. Ние даваме пълните решения за високи добиви с цялата необходима информация за да могат клиентите да направят своя информиран избор.

Какви услуги предлагате на фермерите, с оглед осигуряване правилна и ефективна експлоатация на напоителните системи?
При заявено желание от клиента, Аквамат 2000 предлага и мониторинг на поливните системи след тяхното изграждане. През своя експлоатационен период работата на системата трябва да бъде наблюдавана и контролирана. Нашите специалисти са винаги на разположение за извършване на консултации и оглед на обекта при нужда. Идеята на модерните решения за напояване е не само да осигурят добра цена на инвестицията и гарантирани добиви, а и да доведат до спестени разходи от вода, торове и труд. Това се постига само с познаване на технологията на напояването в детайли, дълга практика и разбира се добри партньори.

В заключение, бихте ли посочили примери за успешни проекти на АКВАМАТ 2000 в селскостопанския сектор в България?
Един от по-големите проекти на Аквамат 2000 за 2013 г. е разработването на мобилна Lay Flat система за капково напояване на царевица на площ от 3200 дка. Основно преимущество на мобилната система Lay Flat е възможността за механизирането й полагане и събиране, което значително улеснява и ускорява работният процес. Правилното събиране и съхранение на Lay Flat тръбите удължава живота им и позволява използването до десет и повече години. Бързият механизиран монтаж и демонтаж заедно с дългия експлотационен живот на тръбите, дават предимство на мобилната Lay Flat система за капково напояване пред останалите варианти за напояване с капков маркуч и дъждуване на царевицата. Резултатите от миналата година бяха такива, че през настоящата системата ще бъде увеличена до 6500 дка. Тенденцията засега е поливните площи с капково напояване за царевица да се увеличават всяка година. В допълнение се подготвят и няколко опитни полета за капково напояване на царевица в цялата страна, за резултатите от които ще Ви държим в течение и ще Ви поканим на откритите дни организирани съвместно с фирмите за семена.АКВАМАТ 2000

София 1528, ул. "Поручик Неделчо Бончев" 10, Складова база Адванс пропъртис, Склад 36-37;
тел.:02/ 9430000