АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 3, 2014

Средства за поддържане хигиената в кравеферми

Темата за хигиената на животните, животновъдните комплекси, както и оборудването и обслужващия персонал, заема централно място в сегашните условия на нарастващи изисквания към качеството на храните и хуманно отношение към животните. Различни заболявания, възникнали в резултат на лоша хигиена, намаляват производителността, влошават качеството на продукцията, нарушават репродуктивните функции на животните, налагат разходи за лечение, а понякога се стига и до преждевременно умъртвяване на животни. Стабилността на добивите и размерът на продукцията зависят от санитарните условия и определят конкурентоспособността на фермите на пазара. Днес фермерите могат да разчитат на разнообразни средства за покриване на всички аспекти от хигиената във фермите. Ето и някои съвременни специализирани решения за хигиена в млечни ферми.


Рентабилността на животновъдните комплекси се влияе от много фактори, като един от най-важните е опазване здравето на животните. Щетите от заболявания, особено инфекциозни, в повечето случаи са много по-големи от цената, която бихте платили за адекватни превантивни мерки в съответствие със санитарно-хигиенните изисквания за отглеждане на животни. Различни заболявания при едри преживни животни могат да намалят годишното производство на мляко със средно 10-20%.

За да избегнат това, фермерите могат да разчитат на предложенията на много компании с дългогодишен опит, които имат цялостни планове за опазване хигиената в кравеферми. Средствата за хигиена в кравеферми могат да бъдат разделени на няколко групи – за животни; за помещения; за оборудване, машини и инсталации и за обслужващ персонал. Тук се отнасят както почистващи системи и апарати, така и препарати с разнороден спектър на действие – бактерицидни, инсектицидни, фунгицидни, лечебни, поддържащи и т.н.

Особености при поддържане хигиената на млечни крави
Главните пътища на инфекции при кравите са кожата на вимето и отворените млечни канали, които са най-уязвими в подготовката за доене, по време на доене, както и един час след доене. Важна роля за превенция на мастит има състоянието на оборудването за доене. Директният контакт на доилния апарат с вимето може да бъде причина за прехвърлянето на патогенни микроби от една крава на друга, както и на различни части от вимето. Евентуални смущения в налягането на доилното оборудване могат да предизвикат проникване на бактерии отвън в млечните канали. Ето защо от съществено значение за здравето на кравите и качеството на млякото е доилното оборудване да е изправно и дезинфектирано, а също и вимето да бъде обработено преди и след доене.

Средства за хигиена преди доене
Те се използват за външна грижа за вимето, като повечето препарати за крави могат да се прилагат и за други видове животни в млечни ферми – овце, кози и биволи. Нанесени преди доене върху кожата на вимето, те осигуряват незабавна дезинфекция срещу микроорганизми, които обикновено се размножават на кожната повърхност. Различните производители предлагат препарати с разнообразни състави, подходящи за различни степени на риск от инфекции. Обикновено съставите са във вид на гъста оцветена пяна, която не капе от обработените участъци. Сред най-силните дезинфектанти са тези, комбиниращи натриев хлорид и млечна киселина. Те за секунди унищожават всички известни видове микроорганизми. Подбрани са така че да имат и отлично овлажняващо действие, както и приятен аромат, например на евкалипт.

Специализираните средства за хигиена преди доене не се смесват с други препарати, освен ако има инструкция за това. За по-лесно и прецизно нанасяне се използват чашки с ергономична форма, прикрепени към контейнери, в които се намира разтвора. Горната част, която влиза в контакт с кожата е изолирана от съдържанието в резервоара, като по този начин се гарантира липса на замърсяване на неизползвания препарат. Със специалните чашки се постига и икономичност, защото се дозира само необходимото количество разтвор.

Процесът е бърз, лесен и обезпечава оптимално покритие на кожата. Устройствата за нанасяне на препарати на вимето имат и удобно закрепване за колан и защита за предотвратяване на разливане. При натискане на контейнера от чашката излиза пяна, тя се задържа по кожата за определено време (различно според препоръките на всеки отделен производител за неговия продукт) и след това се избърсва от кожата с кърпа за еднократна употреба. Едва тогава може да се свърже доилният апарат.

Освен дезинфектанти производителите предлагат и омекотяващи препарати за външна хигиена преди доене. Те гарантират ежедневна грижа, съчетаваща почистване, омекотяване и овлажняване. Имат неутрално рН, не дразнят кожата и са с приятен мирис. На пазара могат да се открият и патентовани решения за отстраняване на нанесените препарати от вимето – висококачествени кърпи от естествени материали, които са биоразградими. С тях се постига стимулиране на вимето преди доене и премахване на дезинфектиращата пяна.

Решения за хигиена след доене
След приключване на доенето се налага прилагане на специализирани средства, които да осигуряват надеждна защита от замърсяване. Те намаляват риска от инфекция в отворените млечни канали като унищожават вредните микроорганизми за по-малко от минута. Препаратите с такова приложение имат и омекотяващо и овлажняващо действие. Обикновено са оцветени в някакъв цвят, така че оставят видима защита до следващото доене. Консистенцията е така подбрана, че не капе от третираните повърхности при всички работни температури. Производителите предлагат разнообразни препарати с такова действие с различни активни вещества като водещо при тях е да спомогнат за естествената защита на кожата. Редица серии препарати за грижа за вимето например залагат на съдържанието на йод в продуктите си, като така гарантират дезинфекция и здрава кожна бариера.

Автоматични системи за обработка на вимето
Системите за доилни зали вече се предлагат с опции с висока степен на автоматизация – с автоматичен старт на доенето, автоматично прекратяване на доенето и отделяне на доилния апарат от вимето, автоматично промиване на доилната апаратура, включително и автоматична обработка на вимето. Една част от тези системи действат като автоматично опръскват вимето с препарат чрез струя с голям ъгъл на разсейване. Такава система може да се вгради в роботизирана селекционна врата. Тя се управлява автоматично при предварително зададени параметри за управление на стадото, а също така с дистанционно управление или от мобилен телефон. Това позволява селекция на животните в процеса на обработка. Системата отчита навлизането на кравата в клетката на селекционната врата и при придвижването на животното напред включва пръскането на препарата за определено време в дозирано количество. Детергента се съхранява на достъпно и удобно място. Системата може да има и функция за автоматично изплакване. Времето за обработка на всяко животно може да се зададе автоматично и по всяко време може да се ревизира и променя от оператора. Други системи действат с роботизирани ръце които насят пяната на миещия препарат и след известно време я избърсват.

Средства и системи за хигиена на доилно оборудване
Получаване на висококачествено мляко е невъзможно без да се поддържа необходимото ниво на хигиена на доилното оборудване. Автоматичното измиване, сушене и дезинфекция на всеки апарат след доене навлезе в много млечни ферми за отговаряне на хигиенните изисквания за доене, както и за контрол на разпространението на инфекциозни патогени като Staphylococcus aureus и развитие на мастит. Миенето трябва да става незабавно след приключване на доенето, докато доилната инсталация и съоръженията са топли и не е започнало отлагане по тръбите. Всеки детергент има препоръчителни дози и температури на приложение и спазването им е важно, защото в противен случай почистващият ефект може да е намален.

Автоматичните миещи устройства контролират температурата на водата, която влиза и излиза от доилната зала и концентрацията на измиващия препарат. Ако е необходимо, системата нагрява водата до оптималната за измиване температура. След измиване системата изплаква доилното оборудване. Така всички операции по дезинфекция на доилното оборудване се активират автоматично след отстраняването на доилния апарат от вимето на кравата. След промиване с дезифектант апаратът се продухва с въздух. Така се избягва кръстосано замърсяване и разпространението на разнородни инфекции и мастит. Намаляване броя на соматичните клетки означава подобряване качеството на млякото и здравето на млечното стадо.

Благодарение на централната система за почистване може да изпълнявате множество функции, като предварително изплакване под високо налягане, наслагване на пяна; последващо изплакване; продухване и изсушаване. Използването на автоматично измиване гарантира висококачествен процес и позволява да изберете различни цикли на измиване с натискането на един бутон. Последователността на цикъла на измиване е напълно програмируема и може лесно да бъде приведена в съответствие с изискванията на всяка доилна зала. Вграден индикатор предупрждава за неизправности, като например засича ниски нива на миещи препарати. Повечето такива системи имат презареждаща се батерия за съхраняване на настройките в случай на внезапно спиране на тока. Намаляване работата на опратора, оптимизиране използването на детергенти и повторно използване на водата осигурява очевидни финансови ползи за фермата от такава система.

Широкоспектърни хигиенни средства за помещения и оборудване
Наред със строго специализираните в конкретно приложение средства за хигиена, производителите предлагат и препарати с комплексно действие, които са по-универсални. Те могат да се използват за всеки тип животновъдни стопанства (птицеферми, свинеферми, кравеферми) за дезинфекция на помещенията, включително подове, стени, тавани, както и за дезинфекция на обувки и моторни превозни средства. Прилагат се и за дезинфекция на млечните резервоари, която е също задължителна според санитарно-хигиенните изисквания за добив на мляко. Ефективно отстраняват твърди отлагания от соли и имат мощен дезинфектиращ ефект. Повечето от тези препарати се прилагат под форма на аерозолен спрей.

Предимство на тези препарати е че имат широк спектър на антимикробна активност срещу различни видове микроорганизми: бактерии, вируси и гъбички, причинители на туберкулоза, Е. коли, салмонела, бяс, ауески, листериоза и други. Съставени са така че да са активни във всякакъв тип вода и при различни условия на употреба. Икономични са, пенят се допре, имат добра покривност и голяма продължителност на действие. Не водят до резистентност на микроорганизмите, което осигурява трайна дезинфекция.

Грижа за хигиената на копитата
В млечните ферми друг важен аспект от грижата за хигиената и здравето на животните е превенцията на заболявания по копитата. В повечето случаи, при заболявания на копитата, първите симптоми се появяват в рамките на 30 дни, преди кравата да започне да куца. В допълнение към видимите признаци на заболяването се увеличава производството на кортизол. Намалено приемане на храна, намалена продуктивност и отслабване на имунната система са други резултати от болести по копитата.

За спазване на хигиенните изисквания в кравеферми и за избягване на болести по копитата редица компании предлагат преходни вани за дезинфекция на копита. В тях се задържа вода и дезинфектиращият разтвор се впръсква дозирано на струи. Той действа за секунди, така че е достатъчно кравата да премине през ваната. Производителите предлагат различни течни комплекси за третиране на копита, които чрез специалната си формула ги почистват, укрепват и предпазват. Имат силно антибактериално действие, предпазват от инфекции краката на животните и подпомагат възстановяването на засегнатите участъци. Освен на бани, препаратите могат да се използват и на спрейове или като компреси в зависимост от указанията на производителя и предписанието на зоотехника или ветеринарния лекар.

Средства за борба с вредителите в кравеферми
Заедно с дезинфекцията, важна грижа в млечните ферми е контролът на вредителите, като мухи например. Те могат да предизвикат големи щети. По време на масови нападения от мухи се намалява производителността на животните, здравето се влошава, а също и качеството на селскостопанските продукти. Освен това много от насекомите са междинни гостоприемници на хелминти и могат да причинят дизентерия, холера, антракс, туберкулоза и други. В допълнение, мухите са вектори на мастит, а също така причина за безпокойство у кравите. Затова всяка кравеферма трябва да има инсектицидна програма за борба с паразити и насекомни вредители.

Противопаразитната гама за говеда включва препарати във вид на гранули, суспензии, болуси и пасти. Те водят до намаляване заразяването на средата, силно токсични са за паразитите, а безопасни за животните. Някои производители гарантират липса на странични ефекти дори при 5 кратно предозиране и добра съвместимост с други препарати. Против насекомите могат да се използват широка гама инсектициди и феромонни примамки. За контролиране популациите на мухите е важно правилно управление на отпадъците (естествените торове).

Средства за хигиена на обслужващия персонал
За персонална хигиена в кравеферми най-често се използват автоматични машини за измиване на обувки и автоматична дезинфекция на ръце. Машините за измиване на обувки се различават по своята компактност в зависимост от очаквания трафик. Повечето от тях действат с четки и дозирано подаване на дезинфектиращ разтвор. Някои от машините се стартират с бутон, разположен на парапета им, други имат фотоелектрични сензори, които при задействане включват четките и подаването на препарата. Има и модулни системи за персонална хигиена с модул за обувки и модул за ръце. По-модерните системи имат индикатори с LED светлини, които показват дали дезинфекцията е напълно приключила. Те действат с фотоклетки и не изискват докосване на станцията за дезинфекция с ръце.