АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 3, 2014

Пролетен празник на животновъдството и земеделието в Кресна

Пролетен празник на животновъдството и земеделието в Кресна

На 5 април се проведе за трета поредна година „Пролетен празник на животновъдството и земеделието“ в град Кресна. Събитието беше организирано от Съюз на фермери – Струма, Асоциация за автохтонни породи кози в България, Международна асоциация Каракачанско куче, Българско дружество за опазване на биологичното разнообразие – Семпервива и Сдружението за дива природа – Балкани. Изложението вече се е утвърдило като най-мащабното агро-еко изложение в Югозападна България. И тази година празникът беше атрактивен, показани бяха стари породи животни, сортове, кулинария и природа. Мероприятието беше посетени от няколко хиляди човека от страната и чужбина, като го прави най-мащабното събитие в Югозападна България.

Тъй като тази година е посветена на семейното фермерство, празника акцентира върху ролята на малките семейни фирми за развитието на селските региони и съхраняването на традициите и околната среда. Проведоха се и различни мероприятия свързани със съхранението на местните традиции в областта на селското стопанство, кулинарията и занаятите. Бяха проведени III-та Национална изложба на оригинални български породи кози, Националната изложба на Каракачански кучета и изложение на редки, автохтонни породи домашни животни. За представянето на екземпляри от редки местни породи организаторите бяха осигурили специално конструирани боксове.

На събитието бяха представени продукти на местни земеделски производители, натурални био-продукти и местни занаяти и традиции. Гостите на празника можеха да опитат от всички натурални храни и напитки предлагани на празника. За тази цел бяха осигурени закрито пространство и маси за разполагане и презентация. Организаторите бяха подготвили за гостите забавни игри свързани с опазването на природата. Бяха поканени фолклорни изпълнители.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com