АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 3, 2014

Нова добавка за крави преди и след осеменяване

Нова добавка за крави преди и след осеменяване

Фетус+ е добавка за крави преди и след осеменяване, разработена от Хрансервизинженеринг АД. Възпроизводството на млечното стадо е сложен проблем, съчетаващ взаимодействие между технологията на производство на мляко и физиология на животните. Нарушените възпроизводителни функции предопределят ниското равнище на заплождане, значителната загуба на телета и къс период на използване. Възпроизводителната способност на кравите, осигурява не само размножаването им, но от нея в значителна степен зависи млечната продуктивност, генетичният прогрес на стадото както и икономическата ефективност на фермата.

При нарушено възпроизводство икономическите разходи са много големи. Това са преки икономически загуби от не получени телета, мляко и завишени средства за осеменяване и лечение на животните. Косвени икономически загуби са от забавен генетичен прогрес на стадото в следствие на удължаване генерационният интервал. През последните години процентът на ценни, но бракувани поради безплодие крави нараства значително като е достигнал 40% и повече в стуктурата на брака. Това е следствие на един от основните проблеми, които фермерите наблюдават през последните десетилетия тихо протичащият еструс, наред с това над 50% от случаите еструсът трае по-малко от 10 ч.

Разработеният от Хрансервизинженеринг АД продукт Фетус+ представлява един концентриран микс от витамини и минерали, към който е добавен и пробиотик. Продуктът е така разработен, че да гарантира оптимална репродуктивна способност и ясно проявен еструс, с оптимална продължителност. Включването му в количества от 130гр. за крави от дребните породи и 150гр. дневно на глава за крави от едрите породи включени към общата целодневна дажба позволява употребата му и на места където фермерите не разполагат със специализирани фуражни смесители и миксери.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама