АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 3, 2014

Модерно овцевъдство от ГЕА Фарм Текнолоджис България

Модерно овцевъдство от ГЕА Фарм Текнолоджис България

Млечните овцеферми стават все по-актуални в България. За изграждането на една печеливша ферма, от решаващо значение е изборът на подходяща технология на отглеждане, порода, хранене и доене. ГЕА Фарм Текнолоджис България предлага модулни проекти за стопанства от 200 овце нагоре, така че при бъдещо разрастване инвестициите за фермера да са минимални.

За намиране на най-ефективното решение трябва да се вземат предвид особеностите на животните. Например когато овцата ходи по равен пасбищен терен, е необходимо с около 10% повече храна за производството на същото количество мляко в сравнение с движението и по гладкия под в обора. Тоест оборското отглеждане е най-ефективно за млечните породи.

Именно този метод на отглеждане е заложен в най-голямата съвременна овцеферма у нас, изградена на територията на Ловешка област. Инвеститорът Литекс Комерс възложи изпълнението на проекта на ГЕА Фарм Текнолоджис България ЕООД. Освен разработването на индивидуална технология, фирмата е доставчик и на оборудването в обора, инсталацията за доене и за охлаждане на млякото, както и на патентования софтуер за управление на стадото.

В момента в стопанството се отглеждат 2000 овце, разпределени в 2 обора, като максималният капацитет е за 2500 животни. Разделени са в групи така, че да има лактиращи целогодишно. Подрастващите животни се отглеждат в отделен обор, като след отбиване се хранят с автоматизирани хранилки с млекозаместител. Оборите са изградени в съответствие с изискванията за комфорт на животните – с добра вентилация, осигуряваща постоянен приток на свеж въздух; изолационни завеси, с които автоматично се контролира температурата и движението на въздуха в помещението, достатъчно светлина и постоянно наличие на вода в поилкте.

Осветлението е с лампи, специално предназначени за овцете. При нощния режим на работа се излъчва чeрвена светлина, която животните не виждат – така могат да се наглеждат постоянно, без да бъдат обезпокоявани. Леглата представляват несменяема постеля, която се почиства няколко пъти в годината. Храненето е съобразно оборското отглеждане – чрез фуражо раздаващо ремарке. В зависимост от лактацията, животните са разпределени в съответни групи по хранене.

Доенето се извършва в доилна зала на GEA Farm Technologies 2х36 места с 72 доилни апарата, тип Subway. При Subway цялата техника е монтирана под пода на доилната инсталация. Предимствата са, че техниката е защитена от влага и замърсяване, което означава по-дълъг експлоатационен срок, освен това достъпът до нея в случай на ремонт е лесен и обслужването може да се извършва независимо от процесите в залата. Едно много голямо предимство е редуцирането на шума, предизвикан от пулсовата и вакуум техника – така се осигурява спокойна и комфортна среда за животните и персонала.

Всяко доилно място е оборудвано с апарат за управление на доенето за постигане на максимална ефективност (отчитане на количеството мляко и автоматично сваляне на доилния апарат в точния момент) и контрол на продуктивността и здравословното състояние на животните. Всяко животно е снабдено с чип за електронно разпознаване. Чрез свързване със софтуера за управление на стадото, данните се записват, съхраняват и анализират. Така фермерът оценява ефективността на всяко животно и оптимизира храненето на групите животни. От доилната зала млякото се отвежда в млекоохладителен танк, свързан електронно с програмата, която съхранява отчетените данни за количеството мляко, температурата на съхранение и ефективността на миенето.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама