АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 3, 2014

Адара Инженеринг стана дистрибутор на Reflex

Адара Инженеринг стана дистрибутор на Reflex

Немският производител Reflex Winkelmann предлага мембранни разширителни съдове, системи за поддържане на налягането, системи за дегазиране и отделяне на примеси, системи за допълване с вода, обработка на водата, както и съдове за гореща вода и топлообменници. “Благодарение на тясното коопериране с Reflex, нашите клиенти получават всичко необходимо за прилагането на ефективни решения ”, споделят от Адара Инженеринг.

Правилното налягане е фундаментално изискване за нормална работа на отоплителните, охладителните, соларните и водоснабдителните инсталации. Мембранните разширителни съдове (МРС) на Reflex не зависят от електрозахранването и са лесни за експлоатация. Мембраната в съда отделя водата от газа и по този начин се предотвратява неговата дифузия. В резултат се получава напълно затворена система, която не страда от корозия и други проблеми.

Системите за поддържане на налягането са продължение на МРС за инсталации с голям обем и високо налягане. Разликата е в използването на допълнително табло за управление, позволяващо подаване на обема на разширение в отделен МРС. В резултат измененията на налягането в системата са сведени до минимум.

Системите за дегазиране и отделяне на примеси влияят значително върху ефективността и живота на отоплителните инсталации. Технологията на Reflex използва механични процеси, за които не е необходима допълнителна енергия. Компанията предлага модели за отделяне на замърсявания и утайки и за отвеждано на микро-мехурчета и въздух. Дегазиращата система Servitec отвежда под вакуум дори разтворените газове.

Предлаганите от фирмата системи за допълване с вода и обработка на водата също са от критично значение за гладката и ефикасна работа на системите. Компанията предлага също и съдове за гореща вода Reflex Storatherm и топлообменници Longtherm.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com