АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 3, 2014

Периодът 2014-2020 е благоприятен за развитие на животновъдството

Разговор с г-жа Юлия Кралева, Специалист Връзки с обществеността в Марпекс Агро ЕООД

Периодът 2014-2020 е благоприятен за развитие на животновъдството

Уважаема г-жо Кралева, бихте ли представили накратко дейността на Марпекс Агро на читателите на списание АгроБио Техника?
Марпекс Агро има 10 годишен опит на пазара. За това време сме изградили силна мрежа от партньорства с цел да задоволим напълно нуждите на нашите клиенти, които са както животновъди, така и земеделски производители. Стараем се да възприемем по-западен модел на работа и управление. В компанията ни работят много млади хора, на които се опитваме да дадем възможност за развитие.

С какви машини и оборудване за животновъдството разполагате?
Задавате ми изключително труден въпрос! (смее се) Мога да изброявам до утре с какво точно разполагаме, като се започне от хигиенизиращите системи, системи за следене на добитъка и неговото състояние, помпи, сепаратори, доилни зали, чорапчета, поилки, системи за хранене и всички прилежащи към тях консумативи. Може да се каже, че стига клиентът да пожелае, ние имаме пълна готовност да го обзаведем почти до ключ с висококачествени продукти на производители като Suevia, Milkline, Siloking, Ambic и Bauer. Без значение дали става дума за говедовъдство, млекопроизводство, свиневъдство или друго направление в животновъдството, ние разполагаме с всичко необходимо за новите и вече установените фермери на пазара. Продуктите, които предлагаме спазват всички европейски изисквания за хигиена и хуманно отношение към животните.

Изключително горди сме от най-новия си продукт – фуражораздаващото ремарке на Siloking с нова, иновативна система за оптимизиране на работата, което спечели златен медал за иновации на Международното изложение Агра в Пловдив и което вече се намира при новия си собственик.

От какви допълнителни консултации и услуги на Марпекс Агро могат да се възползват фермерите?
Нашите клиенти могат да разчитат на отлични сервизни и монтажни услуги, поръчка и доставка на филтри и резервни части за пълната ни гама от продукти. Разполагаме с квалифициран персонал сервизни инженери, което ни дава възможност за бързо обслужване. При смяна на части или отстраняване на проблеми, най-важни за нас са коректното обслужване, времето за престой в сервиза и съобразяването с желанията на клиента. Монтажните ни услуги важат за всички системи, които предлагаме. За да задоволим напълно нуждите на пазара, допълнителните ни услуги включват и консултации относно цялата ни продуктова гама, за да предложим точно това, от което клиентите се нуждаят в зависимост от дадените спецификации като размер на площи, брой животни и за какво се отглеждат.

В заключение, какви са очакванията Ви за развитието на сектор животновъдство през тази година?
Нашите специалисти са проучили обстойно пазарното състояние на сектор животновъдство. Само от септември 2013 до февруари 2014 се забелязва увеличение на регистрираните ферми от първа група фермери с млекодайни крави с 9.87% по данни на МЗХ, а ако новото предложение на Министър Греков бъде прието, броят им със сигурност ще се увеличи. Плъзнаха предположенията, че предложението за данък пустеещи земи е лобистко, но никой не спомена, че може да помогне на фермерите по-добре да спазят част от европейските изисквания, които включват увеличаване на обработваемите площи и броя на отглежданите животни в една ферма. Също така не трябва да забравяме предстоящите субсидии от Европейския Съюз, предназначени за сектора за периода 2014–2020. По всичко изглежда, че периодът 2014–2020 ще е благоприятен за развитието на животновъдството в страната, макар че много хора се притесняват от спирането на фондовете за България, такава мярка не е била приета. Единствено последвалите от това предупреждение на ЕК усложнения и забавяне за усвояването на евро средствата, могат да забавят развитието поне за 2014 година.