АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 4, 2014

Използване на биогорива в селскостопански машиниИзползване на биогорива в селскостопански машини

Пазарът на биогорива се развива в цял свят. Търсенето расте и може да се говори дори за дефицит. В България тенденциите са същите. Напоследък бизнесът с биогорива привлич ...

Почистване и третиране на отпадъците в животновъдствотоПочистване и третиране на отпадъците в животновъдството

Отпадъците от дейностите в животновъдни ферми трябва да бъдат отстранявани, третирани и обезвреждани. Това от една страна позволява спазване на санитарно-хигиенните изиск ...

Помпени станции за напоителни системиПомпени станции за напоителни системи

Осигуряване на водно налягане в нужните нива и доставяне на точния воден поток от водния източник или резервоара до растенията се осъществява с помпени станции. Те имат о ...Реклама