АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 4, 2014

Еко Макс Био разработи пълна гама биофилтри

Фирма Еко Макс Био, чрез своето подразделение Еко Макс Иновации разработи цяла гама от биофилтри за въздух и вода с широк спектър от приложения. Технологията запазва основните принципи на биофилтрацията, но променя пълнежа на филтъра. Голямо е разнообразието от видове филтърни пълнежи на конвенционалните биофилтри, включващо изкуствени или естествени материали. Пълнежът на предлаганите от Еко Макс Био биофилтри е съвсем различен. Използва се материал върху който се имобилизират специално подбрани микроорганизми и ензими, криогелове и други наноразмерни структури.

Криогел с имобилизирани микроорганизми е най-новата биотехнология разработена от фирмата, където чрез подходяща крио обработка при екстремно ниски температури полимерът - PEO /полиетилен оксид/, който се използва за носител на бактериалните култури, получава микропореста структура, в която се имобилизират бактериите. Порите са достатъчно големи, за да се имобилизират микробните съобщества и след адаптиране по специалено създаден за конкретния случай алгоритъм да започнат разграждане на различни ксенобиотици. PEO е прекрасна матрица за репродукция на микроорганизми в екстремни условия и осигурява по-добро приспособяване към токсичните за тях вещества, като ги включва в своя метаболизъм и превръща в безвредни химически производни.

Предлаганите биофилтри, се причисляват към съоръженията за аеробно пречистване, в които процесът протича с участието на специално подбрани култивирани аеробни организми в присъствието на свободен кислород. При постъпването си в биофилтъра отпадната вода обтича пълнежния материал и активира предварително имобилизираните микроорганизми. Чрез водоразпределителните устройства се осигурява равномерното разпределение на водата по цялата повърхност на биофилтъра.

Видът на използваното устройство обикновено се определя от формата и натовареността на биофилтъра. За кръглите биофилтри се препоръчват реактивни разпределители, а за правоъгълните - спринклерите.Осигуряването на добра вентилация е сред базовите условия за осигуряване на нормално протичане на биохимичните процеси и постигане на ефективна. В зависимост от височината на биофилтъра, необходимото количество кислород, може да се доставя чрез естествена или принудена вентилация.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама