АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 4, 2014

Животновъдна ферма в Otternhagen инвестира в завод за биогаз

Животновъдна ферма в Otternhagen инвестира в завод за биогаз

Нов завод за биогаз в Otternhagen, Германия доставя топлинна енергия от производство на биогаз за местната животновъдна ферма, както и за тринадесет съседни къщи. Топлинната енергия се пренася чрез подземни топлопроводи, включващи около 2.5km предварително изолирани тръби Flexalen. За да работи заводът за биогаз в Otternhagen, 75 хектара са засадени с царевица като енергийна култура, докато допълнителни 70 хектара доставят окосена трева, която, в зависимост от времето, може да бъде косена и използвана за производство на енергия до 4 пъти в годината. Освен това, около 120 крави и техните телета осигуряват достатъчно животински тор с течна компонента. Резултантният вторичен продукт се използва като висококачествен наторител за орна земя.

Основната функция на завода е да доставя топлинна енергия за животновъдната ферма в Otternhagen и околните домове. Отоплителната верига се захранва от завод за ко-генерация с капацитет 581 kW, в който 2500m³ биогаз се преобразуват ежедневно в електричество и топлина. За да се осигури непрекъсваемо годишно производство на топлинна енергия, пътят към входното устройство за твърди материали, т.е. частта от завода, която получава субстратите, е снабдена с подгряване, захранено от биогаз. По този начин снегът и ледът не се задържат на пътя и така се осигурява целогодишен достъп за доставка на субстрати.

Изборът на използваната тръбна система е от голямо значение, тъй като отоплителната схема трябва да работи надеждно и да запазва почти цялата генерирана енергия по време на транспортирането й. Поради това, взетото решение бе да се инсталира система на Thermaflex от предварително изолирани гъвкави пластмасови тръби Flexalen. Пластмасовите тръби са изработени предимно от екологични, напълно рециклируеми полиолефини, а носещите тръби и връзки - от полибутен, представляващ високоефективна пластмаса, която е устойчива на налягане и температура (до 8 bar и 95°C). Гъвкавата пяна от полиолефин има затворена клетъчна структура и осигурява изключителна изолация, благодарение на нейната ниска топлинна проводимост. Пластмасовите тръби, също така, са с голяма здравина и имат дълъг експлоатационен период от много десетилетия.

Гъвкавите маршрути и възможността за инсталиране на тръбите чрез развиване от барабани правят монтажа бърз и лесен, с много малко на брой свързващи точки. Връзките са защитени чрез хомогенни спойки като се използва специална система за свързване. При проекта Otternhagen е използвана тръбна система Thermaflex Flexalen 600 за целия продуктов обхват от DN20 до DN80. Производството на модерната отоплителна схема с около 2.5 km тръбопроводи и общо линейно разстояние от около един километър не е отнело много време.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама