АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 4, 2014

Проведе се XVI-тото Русенско изложение за земеделска техника

Проведе се XVI-тото Русенско изложение за земеделска техника

От 15 до 17 май се проведе XVI-то Специализирано Русенско изложение за земеделска, автомобилна, индустриална и електронна техника. Традиционно то се организира от Русенския университет Ангел Кънчев, където се намира единствения в страната факултет за подготовка на кадри по земеделска техника и технологии. През тази година в изложението взеха участие над 100 фирми, което отново показа, че това е един от най-големите форуми за селскостопанска техника в България.

И тази година на територията на Русенския университет фирмите изложители представиха пълната гама селскостопански машини и прикачен инвентар, както и семена, посадъчен материал, торове, средства за растителна защита, напоителни системи, машини за почистване и обеззаразяване на семена, градинска техника и други. Посетителите също така можеха да видят и нови модели автомобилите, електронна, управляваща, компютърната и телекомуникационнна техника. За първи път тази година в изложението се включиха и фирми от машиностроителния бранш.

Изложението беше открито от Заместник Министърът на МЗХ Бюрхан Абазов, в присъствието на ректора на Русенския Университет проф. Христо Белоев, областния управител, кмета на град Русе, фирми изложители и много гости. В приветствието си той подчерта, че дългогодишната традиция в представянето на най-съвременните технологии в земеделието е превърнало изложението в притегателен център за агрофирми, производители и гости. Той акцентира, че инвестициите в земеделска техника са един от приоритетите в новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. Чрез Мярката „Инвестиции в материални активи“ ще се предоставя възможност на земеделските стопани да закупуват нови машини и оборудване, да кандидатстват с проекти за ново строителство или ремонт на селскостопански сгради и постройки.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама