АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 4, 2014

Системи за вентилация и охлаждане на въздуха в кравеферми

Системи за вентилация и охлаждане на въздуха в кравеферми

Системите за поддържане на микроклимата в кравефермите са едни от най-ефективните икономически инвестиции. Те спомагат за поддържане на температурата в помещенията както в пиковите периоди, така и през цялото лято. Компанията Елтрон, създадена 1999г., разработи системи за вентилация и охлаждане на въздуха, които обезпечават постоянния добив на мляко не само през лятото, но и през есента, тъй като намаленият млеконадой поради жегата се възстановява продължително време. Монтирането и използването на системите може да става във всички видове кравеферми и е добре да се прилага за всички видове животни. Резултатите най-добре се виждат при млечното направление по добива на количеството мляко и при младите животни, които растат по-бавно при високи температури.

Как действа системата за охлаждане на въздуха? Тя се състои от помпа с високо налягане, асинхронен електродвигател, регулатор за налягането, филтри за механично почистване на водата, система от неръждаеми тръби с дюзи, контролер с датчици за температура и влага, силово електрическо табло. Охлаждането се осъществява чрез изпаряване на малки капки вода, поглъщащи топлината в помещението. Те се разпръскват с помощта на дюзи. Колкото по-малки са капките, толкова по-бързо се изпаряват и охлаждането е по-ефективно.

Резултатът от прилагането на системата е снижаване на температурата на околната среда с 10 градуса, овлажняване на въздуха, премахване на прахта, миризмите и замърсителите. Уникалната функция на охлаждане и овлажняване на въздуха прави системата незаменима в следните отрасли: помещения за отглеждане на животни и птици, кравеферми, гъбарници, оранжерии, леката промишленост, дървообработващата промишленост, лозарството, силно запрашените работни помещения, откритите ресторанти, паркове и басейни.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама