АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 4, 2014

Янг Трейдинг предлага TOXIBAN Max срещу микотоксините

Янг Трейдинг предлага TOXIBAN Max срещу микотоксините

TOXIBAN Max e препарат предназначен за трайно елиминиране на риска от микотоксини във фуражите за преживни, свине и птици. Действието му е свързано с неутрализирането на широк спектър от микотоксини, съдържащи се в концентрираните и груби фуражи. Микотоксинитe, част от които съставляват афлатоксините, влошават хранителните и вкусови качества на фуражите и ги правят опасни за консумация от селскостопанските животни. Те причиняват широк спектър от остри и хронични болести при животните и водят до рискове за здравето на човека при консумация на контаминирани с микотоксини животински продукти. Елиминирането на тези рискове изисква все по-голямо внимание от страна както на животновъдите, така и на производителите и крайните консуматори.

През 2012 година кризата с установени високи нива на микотоксини във фермерски млека насочи вниманието към афлатоксините и техния канцерогенен ефект. Също така вниманието беше насочено и и към нанасящите най-големи щети на животновъдството охратоксин, деоксиниваленол (ДОН), зеараленон (ЗЕН) и фумонизин. За пълно предотвратяване на риска от намалена продуктивност и бракувано мляко се препоръчва прилагането на многокомпонентен продукт, какъвто е например TOXIBAN Max, способен да обезвреди възможно най-широк спектър микотоксини чрез действието на пет активни компонентa: бентонит-монтморийонит, диатомит, дрожди, лецитин и лутеин.

TOXIBAN Max e токсинбайндер съдържащ компоненти, които адсорбират също така електрически заредените частици на микотоксините и рязко намаляват влошаването на хранителните качества на фуража. TOXIBAN Max e предлаган на българския пазар от фирма Янг Трейдинг и има добре изразен ефект върху подобряване на имунитета, репродуктивните показатели, оптимизиране на дейността на храносмилателния тракт и черния дроб на животните.

От фирмата споделят, че неговото приложение води до трайно и сигурно елиминиране на риска от микотоксини във фуражите на животните.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама