АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина II, брой 4, 2014

AirProTec филтрираща система с интегрирано охлаждане от Big Dutchman

AirProTec филтрираща система с интегрирано охлаждане от 
Big Dutchman

Репродуктивният и респираторен синдром при свинете (PRRS) води до големи проблеми за свинепроизводителите по целия свят. Пандемията засяга остро здравето на животните. За да се избегнат икономическите загуби, които възникват неизбежно при такава болест, компанията Big Dutchman предлага нова модулна филтрираща система, улавяща PRRS вирусите, с интегрирано охлаждане за свинеферми.

Нейна уникална характеристика е, че за разлика от конвенционалните процедури за филтриране, новата AirProTec работи с вентилация при положително налягане. Свежият въздух не се допуска в помещенията без да бъде филтриран като така се намалява значително броят на вирусите. В комбинация с ежедневните хигиенни мерки свинепроизводителите могат да осигурят високо здравно ниво на своите животни.

Всеки филтърен модул се състои основно от три въздухопречистващи фази. Първата от тях се осъществява чрез мрежа или сито за блокиране на грубите прахови частици. През втората фаза въздухът трябва да премине през същинска антимикробна филтърна среда, която е в състояние да филтрира най-малките частици, вкл. PRRS вируса. Чистият въздух преминава най-накрая през изпарителна охладителна система, която го охлажда, ако е необходимо.

Филтриращите устройства AirProTec обичайно са с ширина и височина от 2.40 m, а общата дължина, вкл. свързващият въздуховод е 3.22 m. Малка вратичка отстрани на устройството позволява лесна поддръжка. Филтърните устройства се поставят на задната част на сградата и се свързват чрез въздуховод с вентилатор и клапа. Въздушният поток се насочва навътре в помещението през таванни отвори като интегрирано управляващо устройство следи системата и регулира подходящото вентилационно налягане. AirProTec може да се използва при всички етапи на отглеждане на свинете.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама