АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 1, 2015

10 ценни съвета за храненето на млекодайния добитък

10 ценни съвета за храненето на млекодайния добитък

Предвид тяхната генетика, нашите крави често имат значително по-голям потенциал от този, който използваме. Най-важната стъпка за използването на този потенциал е подобряването на тяхното хранене, тъй като колкото повече яде една крава, толкова по-голям е млеконадоят.

Тук сме опитали в 10 точки да изложим най-важните изисквания по отношение на процеса на хранене на млекодайните животни. Може би ще намерите нещо интересно и за вас.

„Синхронизиране“ на протеини и енергия
Бактериите в търбуха се нуждаят както от енергия, така и от протеини. Съществува енергия, генерирана в резултат на бърза ферментация (напр. на шрот от зърнени култури), и „бърз“ протеин (напр., рапица), а също така и „бавна“ енергия (от царевичен фураж и др.) и „бавен“ протеин (например, от соя и т.д.). Тези компоненти трябва да са точно подбрани един спрямо друг и да се подават под формата на смесена порционна дажба. Т.е., съдържанието на всяка дажба да е еднакво.

Да не се допуска изборно изяждане на фуража!
За да се изяжда напълно подготвената за кравата дажба, фуражът трябва да е добре смесен.

„Ние определяме какво яде кравата, а кравата определя колко да изяде!“

Кравите винаги се опитват да изберат по-приятните на вкус концентрати от общата маса. За да се избегне този процес, фуражът трябва да е леко влажен.

Освен това, фуражът не трябва да е по-дълъг, а малко по-широк от устата на кравата. Тоест, фуражосмесителят трябва и да удребнява фуража.

Концентрация при претеглянето!
Към момента, физиологията на предстомашието, по-конкретно на търбуха на преживните животни, е много добре изучена. Специалистите могат много точно да пресмятат дажбите и тяхното съдържание. Но това, което е не по-малко важно, е точното спазване на това съдържание. Поради тази причина, фуражораздаващата техника задължително трябва да е оборудвана със система за претегляне, и операторът да съобразява количествата.

Системата за претегляне SILOKING се отличава с изключителна прецизност и стабилност, тъй като се монтира върху кухата носеща рама, която е устойчива на усукване и деформации. Това е гаранция за надеждност!

Храненето на кравите означава познаване на тяхната физиология
70% от необходимата енергия всяка крава набавя благодарение на сложно устроеното предстомашие. В предстомашието, /по-конкретно в търбуха/, протича микробиална ферментация на трудноусвоимите полизахариди от грубите фуражи. Колкото е по-добра средата, в която се намират микроорганизмите, толкова по-бързо се преработва фуражът. А колкото по-бърза е ферментацията, толкова повече може да поеме кравата. И съответно - по-голям млеконадой! Нормираните дажби трябва да се спазват точно.

Пълен търбух = храна за микроорганизми и бактерии
Оптимални за функционирането на микроорганизмите в търбуха са условия при рН (киселинност) в диапазона от 5,8 до 6,5. Ако количеството концентрат във фуража е голямо, pH-нивото пада значително, като по този начин се компрометира дейността на бактериите. Благодарение на смесването на основния фураж (царевичен, тревен силаж и др.) с концентрати във фуражосмесителя, за животните се гарантира едно биологично подпомагано хранене, при което pH-колебанията се намаляват значително и съответно се способства работата на бактериите и микроорганизмите.

Кравата трябва да преживя минимум 7 часа!
Процесът на преживяне е процес, при който фуражът се смила допълнително, и благодарение на бактериите в търбуха, се усвоява по-добре, и по-бързо. Освен това, по време на преживянето се отделя слюнка, която, на свой ред, стабилизира pH-нивото в търбуха. Именно поради тази причина, всяка крава трябва да сдъвква всеки порцион минимум 48 до 55 пъти; в противен случай, се създават предпоставки за преоксидация на целия организъм (ацидоза). Кравите в бокса трябва или да спят, или да преживят.

Трябва да се съхранява структурата на фуража!
Структурата на фуража се запазва благодарение на грубите и твърди влакнини на фуража. Тези влакнини дразнят покритата с папили търбушна стена, стимулирайки преживния инстинкт у животното. Това означава че фуражът трябва да е достатъчно структурно формован. От съществена важност е не дължината на самите влакна, а консистенцията на самата структура на фуража (плътна, твърда, нераздробена). Това трябва да се обезпечи още на етапа на смесване във фуражосмесителя.

Всеки ден - еднаква дажба!
При правилно разработена дажба, компонентите на фуража не бива да се подменят. Бактериалните щамове се адаптират към състава на подавания фураж. При смяна на някоя от съставките, микроорганизмите и бактериите трябва отново да се нагаждат към новата среда. За урегулирането на процеса са необходими от 3 до 6 седмици.

Използвайте подходящата техника!
Като най-подходящи за приготвянето на дажби от смесен тип са се доказали вертикалните фуражосмесители. С тях се работи лесно и удобно, конструкцията им е стабилна и надеждна, в състояние са да раздробяват дълговлакнест материал, и наред с това гарантират оптимално смесване. Машините на фирма SILOKING са оборудвани с мощен турбо-шнек, който гарантира интензивна обработка на материала дори и при ниски обороти, като в същото време съхранява структурата на фуража.

Изтъпените ножове смачкват фуража!
Когато ножовете са наточени, те раздробяват фуража, докато изтъпените го смачкват, като разрушават цялостната му структура. Поради тази причина, XS-ножовете на фирма SILOKING са изработени със специална форма (скосено острие по цялата дължина), а благодарение на специално закаления материал, от който са изработени, те са изключително устойчиви на износване, и остават достатъчно остри и функционални продължителен период от време.МАРПЕКС АГРО

Русе 7013, бул. Липник 128
тел.:082/ 842139
факс:082/ 842139
089/ 5489100, 5489110