АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 1, 2015

Иновации за животновъдството от EuroTier 2014

Иновации за животновъдството от EuroTier 2014

Селското стопанство в международен мащаб е изправено пред важни предизвикателства, които са в резултат на променящата се социална и политическа обстановка и на пазарите, на които търсенето е все по-непостоянно.
Фермерите работят усилено, за да създадат стратегии за осигуряване на бъдещо развитие на тяхната дейност, имайки предвид посочените предизвикателства. За да постигнат това, професионалистите търсят иновативни технологии като тези, представени на международното изложение EuroTier, проведено в края на миналата година в Германия.


Водещото световно търговско изложение за животновъдство EuroTier, организирано от Германското Селскостопанско Дружество DLG, се проведе в Хановер от 11 до 14 ноември 2014г.. EuroTier 2014 надмина очакванията, привличайки 156 000 посетители, 30 000 от които бяха извън пределите на Германия. Холандия води класацията на международните посетители с 3 800 души, следвана от Австрия – 2 000, Финландия – 1300, Швейцария – 1200, Полша – 1200, Великобритания – 1 100, Франция – 1100, Дания – 1000, Белгия – 950 и Русия – 900. Също така, имаше забележимо голям брой посетители от Източна Европа. 2 700 инвеститори и мениджъри от тази част на Стария континент използваха EuroTier 2014, за да се запознаят с най-новите технологични нововъведения при отглеждането на свине, птици, едър рогат добитък, овце и аквакултури. Независимо от настоящата геополитическа ситуация, изложителите се обединиха около мнението, че инвестиционният климат продължава да бъде позитивен. На изложението имаше и силно присъствие от Северна Америка – 1 100 души и Централна и Южна Америка – 1300 души, докато около 1100 посетители бяха дошли от Средния и Далечния Изток, 990 – от Африка и 270 - от Океания.

На ЕuroTier 2014 участваха 2 360 изложители от 49 страни, представяйки всеобхватна гама от продукти и услуги от животновъдния сектор. Почти половината от изложителите (49%) бяха чуждестранни, повечето от които от Холандия – 186, Франция – 136, Китай – 116, Италия – 94, Дания – 77, Испания – 64, Великобритания – 58, Австрия – 54, Белгия 49 и Турция – 48. Организаторите от DLG отбелязаха, че това силно международно участие е ясен знак за все повече увеличаващата се глобална ориентация на агробизнеса и на селскостопанския сектор по целия свят. Целта на изложителите бе да използват EuroTier като платформа за показване на техните иновационни продукти и за отваряне на нови пазарни възможности. Изложението EnergyDecentral 2014 се проведе паралелно с EuroTier 2014, превръщайки се в утвърдена международна платформа за децентрализирана енергия.

EuroTier 2014 показа всичко онова, което е необходимо да се знае за свинете, птиците, едрия рогат добитък, овцете и аквакултурите. На изложението бяха представени съвременните насоки в отглеждането на животни, репродуктивните технологии, производството и съхранението на фуражи, машините и оборудването за хранене, млекопроизводство и торене. Бяха показани и технологии за контролирана околна среда, преработване на птици, яйца и риба, транспортни средства и услуги, мениджмънт, консултантски услуги и др.

Интересна и полезна техническа програма
Като организатор на EuroTier, DLG (Германско Селскостопанско Дружество) със своя опит и активни връзки с партньори в селскостопанския сектор гарантира най-добрата техническа програма на изложението, допълваща програмата, предложена от фирмите-изложителки. На международно ниво DLG се поддържа от Асоциацията на европейските свинепроизводители (EPP) и Асоциацията на европейските фермери, произвеждащи млечни продукти (EDF), както и от европейския клуб на птицевъдите (EPC). Организирани бяха многобройни форуми / дискусионни панели по тематични въпроси, свързани с индивидуални животински видове, разположени в близост до щандовете на изложителите. Освен това, на т.н. Specials в залите на изложението се изучаваха в дълбочина теми, ориентирани към бъдещето.

Техническата програма на EuroTier 2014 беше приета много добре от посетителите. Между най-значимите бяха международните събития на свинепроизводителите и млекопреработвателите, както и Денят на международното птицевъдство, който се проведе в деня преди официалното откриване на EuroTier 2014. Успешен бе и Денят на младия фермер. Хиляди млади фермери, ученици и студенти от Германия и от чужбина посетиха разнообразните прояви, които EuroTier 2014 предложи. Конференциите, конгресите и форумите също предоставиха отлични възможности за обмяна на идеи и най-добри практики.

Променящите се нужди на обществото имат огромно въздействие върху стратегиите за развитие, следвани от фермерите, отглеждащи животни. Многобройните информационни събития на EuroTier 2014 създадоха платформа за обсъждане на разнообразни перспективи за съвременното продуктивно животновъдство с групи от различни части на обществото.

Конгреси, конференции и форуми
На ЕuroTier 2014 се проведоха серия от прояви с водещо заглавие Животинска продукция от Източна Европа и Централна Азия. Тук се включи конференцията Млекопроизводство в Русия, Казахстан и Узбекистан. Разширяване на производството и осигуряване на качеството. Други конференции бяха Предизвикателства и перспективи на животинската продукция в Централна Азия – Казахстан, Киргистан, Туркменистан и Узбекистан и Инвестиционни възможности в производството на млечни продукти в Украйна. Проведе се и украински инвестиционен аграрен форум Инвестиции в селскостопанския сектор на Украйна – сега. Освен това бе проведена и конференция за трансатлантическо търговско и инвестиционно сътрудничество (TTIP), на която бяха разисквани предпоставките за свободна търговия на животинска продукция между страните от Европейския съюз и САЩ.

На форума за едър рогат добитък в зала 25 на щанд B25 всеки ден се провеждаха разговори и лекции на теми, свързани с отглеждането на говеда, тяхното здраве, благосъстояние, биосигурност, хранене, управление и др. В допълнение, експертната работа, извършена от комисиите на DLG, беше презентирана на посетителите на EuroTier 2014. Техническите демонстрации От силоза до търбуха бяха абсолютна магнетична атракция за сектора за едър рогат добитък. Различни системи за автоматизирано хранене на говедата бяха представени в специално конструирана зала в частта на открито в близост до зали 25 и 27. Освен техническите демонстрации имаше и информационни острови по разнообразни теми, засягащи автоматизираното хранене на говедата, с присъствието на експерти от сферите на науката, индустрията и консултантските услуги.

Друга важна атракция, която бе задължително да се види, бе TopTierTreff – първокласна генетика за говеда в зала 27. TopTierTreff спомогна за селектирането на правилната генетика за породи за добив на мляко и месо според нуждите на говедовъдите.

Международното събитие за млекопреработване се проведе за пети път в Конгресния център на EuroTier 2014 вечерта преди започване на изложението. Основната тема беше Млечната продукция – конкурентноспособна в Европа и отвъд океана. Обсъдени бяха текущите рамки на млечната продукция в Европа и Южна Америка и по-специално в Аржентина.

Форумът за свине в зала 9, щанд B16, предложи изключително интересна програма през четирите дни на EuroTier 2014. Посетителите можеха да разберат всичко необходимо за технологията на хранене, ваксинирането, лекуването на болести и благосъстоянието на животните.

Демонстративната изложба Иновативно отглеждане на прасенца в зала 9 беше организирана от DLG и BFL – организация, промотираща строителството на селскостопански сгради и оптимизираща управлението на животните. Фокусът тази година беше специално върху отглеждането на прасенца. Голям брой от фирмите-изложителки показаха разнообразни решения за строителство на помещения за животните, климатичния контрол, храненето и здравния мениджмънт, даващи възможност за допълнително благосъстояние на прасенцата при тяхното отглеждане. Осигурени бяха и експертно водени обиколки на изложбата от професионални консултанти.

Друга важна проява бе Международното събитие за свине, проведено вечерта преди официалното откриване. Експерти от три континента докладваха за рамковите условия за отглеждане на свине в Бразилия, Русия и Китай и за предизвикателствата, очаквани в бъдещето, във връзка с глобалната търговия.

Форумът за птицевъдство тази година бе на щанд B50 в зала 11. Разисквани бяха благосъстоянието на птиците – една тема с голям емоционален заряд, както и критичните обекти в съседство с птицефермите. Освен това бяха обсъждани и две класически теми – емисиите във въздуха и храненето. Представени бяха техническите възможности и ограниченията на съвременните системи за пречистване на въздух заедно със законовите изисквания за редуциране на емисиите, както и новите разработки в областта на храненето на птиците.

Както винаги, важен акцент върху сектора за птицевъдство бе Международната конференция по птицевъдство в Конгресния Център, озаглавена Благосъстояние на домашните птици – Европа, континент с различни скорости. Анализирани бяха рисковете и възможностите за строги стандарти в птицевъдството в Европа. Презентирано бе благосъстоянието на домашните птици в Холандия, Великобритания и Полша.

Секторът за аквакултури на EuroTier 2014 бе полезно място за срещи на специалисти и на тези, които сега започват да проявяват интерес към тази много важна област. Ако през следващите 40 години трябва да се осигурява повече храна в световен мащаб, аквакултурите ще имат значима роля за това. EuroTier разпознава тази нужда и създаде Пазар за Аквакултури на изложението, представляващ професионална международна платформа за върхови технологии и иновации в рибовъдството, екологичния инженеринг и водния мениджмънт. На Форума за аквакултури посетителите на EuroTier 2014 имаха възможност да се срещнат и да получат необходимата им информация от над 40 експерти по аквакултури, дискутирайки новите пазари, методи и технологии, факти и стимули за бизнеса. Центърът за консултации по аквакултури беше мястото, в случай че посетителите имаха инвестиционни планове или просто необходимост от разговори или търсене на подходящи бизнес контакти. Независимите специалисти от водещи национални и международни институции предоставяха нужните практически съвети.

Комбинацията от Пазар, Център за консултации и Форум за аквакултури бе уникална и гарантира висококачествена информация за развитието на сектора за аквакултури. За първи път посетителите бяха поканени да погледнат във водата на събитието Развитие във вода, фокусирано върху разнообразието и потенциала на водата като продуктивна среда. Показани бяха риби, ракообразни и миди, както и микро- и макроводорасли, подчертавайки връзките и синергиите с хранителните и енергийни цикли, съоръжения за пречистване на води, суровини от водата и др.

Прояви, проведени едновременно с EuroTier 2014
Като търговско изложение за децентрализирана енергия EnergyDecentral 2014 имаше многобройни синергии с EuroTier 2014. В селскостопанския сектор генерирането на електрическа енергия от вятърна енергия, соларна енергия и особено от биоенергия играе важна роля. Фермите за отглеждане на животни могат да използват техните отпадъчни продукти за производство на енергия и по този начин създават една благоприятна бизнес възможност. EnergyDecentral се обръща също към общински и индустриални партньори, тъй като генерирането на електрическа енергия, свързана със селското стопанство, може да бъде успешно в дългосрочен план само ако е свързано със силни партньори. Федерацията на инженерите в Германия (VDMA) и компанията Power Systems като партньор активно поддържат тази концепция. Изложителите представиха решения за цялата верига на производство и доставка на децентрализирана енергия. EnergyDecentral 2014 бе допълнено от разнообразна програма от събития, организирана от DLG в сътрудничество с други партньори.

Благосъстоянието на животните е също важна тема за фермерите и техните клиенти. Ежегодната конференция на Асоциацията на практикуващите ветеринарни лекари (bpt), проведена паралелно с EuroTier 2014, предостави отличен форум за дискутиране на всички аспекти от здравето на животните. Уникална характеристика на EuroTier е широкият обхват на информация за храненето и здравето на животните. Изложението е единственото място, където доставчиците от тези сегменти се събират заедно с клиенти от всички области на животновъдството.

Иновации на EuroTier 2014
EuroTier е най-голямото изложение за иновации в Европа и света в областта на машините, инсталациите и ресурсите за фермите за професионално отглеждане на животни. Това беше категорично потвърдено с представените на организаторите 270 иновации от 156 фирми-изложителки от 19 страни. Международна комисия от независими експерти присъди въз основа на стриктни критерии златни медали за шест иновации и сребърни медали за още петнадесет иновации. Предпоставка за широкото приемане в бранша на иновационните награди на EuroTier е добре базираното, прозрачно оценяване на представените продукти от комисията, включваща представители на научната общност, изследователи, консултанти и фермери.

За да получи златен медал за иновация, продуктът трябваше да е с нова концепция и променена функция като употребата му дава възможност за създаване на нов процес или съществено подобряване на известен процес. Важни фактори за избор бяха значението на продукта за практиката, съвместимостта с благосъстоянието на животните и влиянието върху управлението на фермата и труда, околната среда и енергията. Друг фактор бе въздействието върху улесняване на работата и нейното безопасно извършване. Изискваше се продуктът трябва да бъде пуснат на пазара през 2015г.

Основният критерий за присъждане на сребърен медал за иновация беше даден известен продукт да бъде усъвършенстван по такъв начин, че да може да се очаква значително подобрение на функцията и процеса. Икономическото значение за практиката, характеристиките и качеството на работа, както и операционната надеждност бяха също важни за избора. Отново се изискваше продуктът трябва да бъде пуснат на пазара през 2015г.

Носители на златни медали за иновации на EuroTier 2014 станаха PEF-System" (Система за освобождаване на клетъчния сок от силажна царевица в импулсно електрическо поле) от Big Dutchman Pig Equipment GmbH - Германия, Porkys Pick Up (Самоходно средство за превозване на трупове на свине) от Meier-Brakenberg GmbH&Co. KG - Германия, Крави и още нещо, какво ни казват те. Система за класифициране, оценяване и консултиране от Селскостопанската камара на германската провинция Северен Рейн-Вествалия, RotoPuls пулсатор за доилна машина от BITEC Engineering - Швейцария, Swiftflo въртящо се съоръжение за прием на кози за доене от Dairymaster - Ирландия и HyCare (Нова, иновативна концепция за опрасване на свине и отглеждане на прасенца в транспортируеми клетки) от Schippers GmbH - Германия.

Ето и някои от петнадесетте иновации, отличени със сребърни медали на EuroTier 2014 : Устройство Flexi за почистване на вентилационни шахти за мръсен въздух в животновъдни ферми от Meier-Brakenberg Gmbh & Co. KG - Германия, GEA Охладителна система чрез кондукция от GEA Farm Technologies GmbH - Германия, Системи за управление и хранене на телета сукалчета с интегрирано събиране на индикатори за благосъстоянието на животните от URBAN GmbH & Co. KG, Hude - Германия , Бъркачка с регулиране на нивото за смесители на фураж от Big Dutchman Pig Equipment GmbH - Германия , ARV Климатичен компютър от Möller GmbH - Германия и Бонски университет, Институт за аграрно инженерство - Германия, InService Дистанционна мониторингова система за доилни инсталации от DeLaval International AB - Швеция, Хидравлично снишаване на ROPS-FOPS покрив (покрив за защита на водача на превозно средство) от THALER GmbH & Co. KG - Германия.

Следващото изложение EuroTier, както и изложението EnergyDecentral, ще се проведат от 15 до 18 ноември 2016г. в Хановер.