АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 1, 2015

Нови продукти за намаляване безплодието при говедата

Нови продукти за намаляване безплодието при говедата

В миналото зимата като сезон, а в днешно време промишленият характер на млечното говедовъдство, поставят на изпитание този биологичен вид. Не е тайна, че голяма част от заболяванията (в това число и репродуктивните) се дължат на еднообразна, небалансирана и непълноценна дажба, с която се изхранват животните. Дажбите често пъти са съставени от царевичен силаж, сено, бирена каша и зърнен концентрат - все фуражи, които не съдържат провитамин А (Бета-каротин). Витамин А стимулира клетъчния растеж, поддържа имунната система, репродуктивните способности и е уникален антиоксидант. От своя страна Бета-каротина е веществото с най-голяма активност на витамин А. Важно е да се знае, че дефицитът на Бета-каротин не може да се компенсира чрез добавянето на витамин А. Това показва, че бета-каротина има самостоятелна роля за настъпването на безплодие при кравите. Дневната нужда от него за една крава със среднодневна млечност 28кг при 4% масленост е между 300 и 500мг.

Хрансержизинженеринг АД оценява нуждата от такива продукти на пазара, което амбицира специалистите и да създадат допълващия минерален фураж Фетус++ и премикс 25К+ бета-каротин. Те са така разработени, че да обезпечат напълно дневната нужда от бета-каротин при говедата, а високото съдържание на витамини и допълнителни елементи гарантира ясно изразен еструс-с, оптимална продължителност, по-добри резултати след осеменяване и нормален междуотелен период. Включването на продуктите се препоръчва през периода от ноември до април или целогодишно, ако животните не излизат на паша. Друга възможност за използването им е при синхронизация на еструса с цел получаване на продукция през определен период от годината, продуктите са съвместими с ветеринарно-медицинските хорнонални препарати и имат синергичен ефект.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com