АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 1, 2015

BIOGEST пуска втора биогаз инсталация в България

BIOGEST пуска втора биогаз инсталация в България

Съоръжението, което се изгради в с.Славяново (Северна България) е с мощност от 800kW и се задвижва с оборска тор, отпадъци от селскостопанска продукция и енергийни растения. Произведеният ток от биогаз инсталацията ще се включва в електрическата мрежа и може да осигури нуждите от електричество на около 2400 домакинства. Биогазовата инсталация беше доставена с многократно доказалата се технология на BIOGEST PowerRing, която е показала предимствата си по отношение на енергийна ефективност и оперативна сигурност, както и по отношение на спестяващата място модулна конструкция.

Тази втора биогазинсталация на BIOGEST в България, представлява съществена референция за други проекти в страната. В резултат на тарифата с времетраене до 20 години, този пазар се развива като много атрактивно място за инвестиции в сферата на възобновяемите енергийни източници от биогаз. Тази пазарна конюнктура би трябвало да се използва както за клиентски проекти, така и за собствени биогазсъоръжения.

Биогазът като възобновяем енергиен източник има технологични, екологични и икономически предимства. Енергия може да бъде произвеждана 365 дни в годината по всяко време на деня и нощта. С това биогазът, въз основа на наличността си, играе важна роля в микса на възобновяемите енергии от вода, слънце и вятър. Наред с приноса си за постигане целите по отношение на опазването на околната среда, той може да намали зависимостта от внос на енергия.

BIOGEST е международен производител на биогазсъоръжения с централен офис в Австрия и представителства във Великобритания, Италия, Румъния, Сърбия и Чехия. Основните компетенции се простират от разработването на проекта, през планирането, финансирането - до самото изграждане и пускането в експлоатация на биогазсъоръжението с мощности от 100kW до 3500kW.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама


  • Кампания stopillegal.com