АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 1, 2015

Все повече производители се убеждават в качествата на пауловнията

Разговор с г-н Боян Ангелов, Управител на Велбой ЕООД

Все повече производители се убеждават в качествата на пауловнията

Какъв опит имате в разпространението и използването на пауловния у нас?
Фирма Велбой се занимава с разпространението на пауловния вече 5 години. Когато започнахме, това беше абсолютно нов продукт, които не беше познат на пазара. Дори в българското интернет пространство нямаше преведени материали за пауловния. С много труд и вяра, че ще успеем, ние преведохме значителен брой материали от австралийски и американски източници. Внесохме мостри от Китай, където е родината на това растение.

Така започнахме с няколко единични бройки пауловния. Много бързо и ние и клиентите се убедихме в нейните качествата като растеж, като дървесина и като структура на самото дърво. С времето все повече хора започнаха да вярват в тази идеята. Започнахме първоначално с по-малки насаждения, след това с по големи, вече имаме плантации с по няколко стотин декара.

А кой са най-подходящите места за плантации от пауловния?
По принцип, по-песъчливите и леки почви са по-удачни за това. Добре е също да се направи предварително задълбочено проучване и анализиране на структурата на почвата. Тя не трябва да има високо съдържание на глина. Високите подпочвени води също не са удачни. Почвата може да е по-бедна на хранителни вещества, но със сигурност не е добре да е глинеста. Прекалено киселите почви също не са удачни за пауловния.

Много важен фактор е и надморската височина. Колкото по-високо е едно насаждение, толкова първите студове започват по-рано, съответно и вегетацията е по-кратка. Средно за България като подходящи могат да се считат места с под 600м надморска височина.

Какво оборудване и подготовка са необходими за създаване на една плантация?
Обикновено колкото по-добра е почвоподготовката, толкова по-добър е резултата. Както всички култури, така и пауловнията се нуждае от съответната добри подготовка. Аз лично препоръчвам да се направи риголване, което е дълбоката оран, аерираща почвата на един по дълбок пласт. Отделно така се внасят и торове, които са необходими за добрия старт на дървото. Когато няма такава възможност е добре да се направи поне едно изораване и оттам вече със свредели да се направят дупките за засаждане.

А какви са възможностите за реализация на дървесината?
Ние предлагаме и изкупуване на дървесината с цени фиксирани към тази на белия бор. Даваме тази възможност, защото търсенето на дървесина от пауловния е голямо не само в България, но и от други страни в Европа. Смятаме, че този интерес ще се засилва, т.к. това дърво има много качества, превъзхождащи Европейските видове. Тук не говорим само за бързия растеж, но и за чисто физическите качества на дървесината. Тя е много е красива, еластична, не се наяжда от дървояди, не гние и не се измята. Всичко това я прави подходяща за производство на дограма, мебели и т.н. На практика, почти няма нещо, за което тя не е подходяща.

А какви са очакванията Ви за бъдещето на пауловния?
В световен мащаб, както знаете дървесината намалява. От друга страна все повече хора се ориентират към екологичния начин на живот и естествените материали стават все по-предпочитани, както в интериора, така и в екстериора. Всичко това предполага засилен интерес към дървесината. Дори и момента дървесината е недостатъчна, да не говорим за бъдеще.

Предвид намаляването на дърветата и увеличаването на парниковите газове, определено създаването на нови насаждения от типа на пауловния ще бъде голям плюс. Това ще бъде един много добър отговор и едно много добро решение на наболелите проблеми пред екологията на земята. Отделно имаме интерес от страна на Европейските комисии, разговаряли сме с евродепутати, които поставят вече въпроса в Брюксел, специално за изкуствените насаждения от пауловниеви гори. В този смисъл се надявам, този въпрос да се разреши, дори да се подпомага и толерира по редица Европейски програми и проекти.