АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 1, 2015

Очакванията ни за развитие на животновъдството са оптимистични

Разговор с д-р Александър Метев, Управител склад на Цар 05

Очакванията ни за развитие на животновъдството са оптимистични

Бихте ли представили накратко гамата продукти на ЦАР 05?
От 1999 година Цар 05 ЕООД е официален представител на Кемифарма (CHEMIFARMA S. p. A. Italy) за България. На европейско и световно ниво, Кемифарма е известна с производството на хранителни добавки за селскостопански животни, птици, пчели, риби и норки. Освен това Кемифарма произвежда широка гама дезинфектанти, които са със сертификат за биологична безопасност за околната среда (Biosafety line).

Разкажете по-подробно на кой от тях ще акцентирате?
През 2015 година екипа от ветеринарни лекари на Цар 05 ЕООД, ще акцентира по специално върху хранителните добавки - Metafisiol, Selene, Pantosal New, Anprosol Aminopan, Anprosol AD3E +Ca и Immunobeta, които дават отлични резултати във всички въдства, и най-вече при патиците за гушене. Подробна информация за продуктите ни може да се намери на нашия сайт.

След отличните резултати, който получихме при прилагането на Immunobeta, Selene, Metafisiol, Pantosal New и други при кокошки носачки, бройлери, свине, крави, биволи и зайци решихме да разработим два варианта на схема за отглеждане на патици за гушене. Двата варианта на схемата са разработени на база дневната консумацията на вода и фураж за 3000 патици. Схемата работи, защото са включени изцяло наши продукти. При прилагане на един от вариантите във ферма в Северна България, на десетия ден от зареждането смъртността беше 3 броя на 3000 патици. Този резултат е налице, защото нашия продукт Metafisiol спомага за резорбцията на жълтъка, премахва стреса от транспорта, дава енергия и е първото нещо, което се използва за запойка на патиците. Едновременно с това във фуража се включва Immunobeta, който е имуностимулатор и пробиотик спомагащ за развитието на полезна чревна флора и стопира условно-патогенните бактерии (Коли, Клостридии, Салмонела). Immunobeta изключва напълно употребата на антибиотици във водата за пиене в първите дни при посрещане на патиците. Нашата идея е да се използват антибиотиците само за лекуване при необходимост, а не за безразборна профилактика както се практикува от поне 25 – 30 години, което доведе до масова бактериална резистентност към тях. В бюлетини на здравни организации постоянно излизат данни за повишената бактериална резистентност и липсата на ефективност на антибиотиците при банални бактериални инфекции при хората и животните.

Не на последно място трябва да споменем дезинфекцията на помещенията преди залагането на птиците. Масова, но неправилна практика е използването на хидратна вар, хлорна вар, сода каустик (прости дезинфектанти) за посипване на пода с последващо опръскване със сложен дезинфектант. Простите дезинфектанти са лесно разградими и взаимодействат със сложния дезинфектант, при което се образуват неактивни и неефективни химични съединения, поради което дезинфекцията е безрезултатна. Ние препоръчваме нашия дезинфектант Sanajod, който е приложим дори и в присъствието на птиците, и се препоръчва за опръскване на постелъчната слама пред населването на помещенията, за да се предотврати аспергилозата.

Бихте ли споделили и отзиви от ферми, ползващи ваши продукти?
В свинеферма със затворен цикъл на производство на Адан-Н ЕООД в село Новоселци, обл. Видин, под ръководството на д-р Мирослава Здравкова в продължение на 2, 5 години се проведе опит на терен с хранителната добавка Immunobeta. Отчетените резултати бяха в пъти по добри от контролната група. Immunobeta присъства от раждането и отбиването до угояването на свинете. Беше подготвена и изнесена презентация по темата от д-р Здравкова на BULVET Medica – 2014 Стара Загора, 10 – 12 октомври 2014 година.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com