АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 1, 2015

Ромпетрол България помага на компаниите да намалят разходите си за гориво

Разговор с г-н Димитър Тортопов, Изпълнителен директор на Ромпетрол България

Ромпетрол България помага на компаниите да намалят разходите си за гориво

В началото, бихте ли представили накратко компания ROMPETROL на читателите на списание АгроБио Техника, както и нейното присъствие в България?
Ромпетрол България ЕАД има дванадесетгодишен опит на местния пазар. Компанията е част от KMG International NV (с предишно название The Rompetrol Group) и притежава национална мрежа от бензиностанции и модерно петролно депо, разположено близо до Русе. Към момента търговската верига на дребно на Ромпетрол България включва 62 обекта.

Ромпетрол България предлага на корпоративните и частните си клиенти висококачествени горива по стандарта Евро-5, доставяни директно от собствената рафинерия на Ромпетрол в Румъния – Петромидия, една от най-модерните в Източна Европа.

Компанията продава богата гама от горива с отлично качество за частните клиенти и бизнеса – бензин А98, Efix 95, Efix дизел, автогаз. Марката горива Efix на Ромпетрол е добре позиционирана в страната като синоним на бензин и дизел с най-добри показатели. Добавката Efix осигурява защита на двигателя и удължава неговия живот. Двигател, защитен с Efix, работи оптимално и разходът на гориво е по-нисък от този при употребата на обикновени горива.

Бензин Efix 95 притежава всички необходими добавки и съставки за почистването на двигателя и защитата му срещу корозия и замърсявания. Лабораторни тестове показват, че Efix Дизел е на челно място в класацията на най-добрите горива за дизелови двигатели. Efix Дизел съдържа комбинация от добавки, които освен защита от корозия осигуряват и почистване и оптимална поддръжка на инжекторите.

Какви специализирани продукти и услуги предлагате на бизнес клиентите от различните сектори на икономиката?
Заедно с горивата от най-високо качество, Ромпетрол България предлага на бизнес клиентите си системата Fill&Drive бизнес. Fill&Drive е система за цялостно управление и следене на потреблението на гориво на фирмения автопарк при условието на отложено плащане. Предлагаме системата в две форми – Fill&Drive устройства - Fill&Drive Easy Ring (идентификационен пръстен) и Карта Fill&Drive business.

Ромпетрол България представи иновативното и ефективно решение за управлението на горивото във фирмения автопарк Fill&Drive Easy Ring през 2008 година. В годините системата доказа ползите си за бизнеса и все още няма алтернатива на пазар у нас.

В продължение на това, за читателите ще бъде интересно да научат повече за предлаганата системата Fill& Drive за контрол на фирмения автопарк.
Системата Fill&Drive бизнес дава отлична възможност за проследяване на потреблението на гориво във фирмения автопарк и за оптимизация на разходите по това перо. Основно предимство на системата пред останалите решения на пазара е пълният контрол върху възможностите за измама.

Чрез отчетите, генерирани от онлайн системата Fill&Drive мениджър, не се налага обработка на допълнителни документи. Винаги, и където и да се намира, при положение че има достъп до интернет, клиентът може да прегледа информацията, свързана с разхода на гориво на даден автомобил или на целия автопарк.

Системата включва два варианта за зареждане на гориво с отложено плащане на бензиностанции Ромпетрол. Първата опция е устройството Fill&Drive Easy Ring. Този вариант включва два елемента - идентификационен пръстен, който се монтира в горната част на резервоара на автомобила (лека кола или камион) и специален четец, на бензиноколонката. Уникалното ни решение за автопарка Fill&Drive Easy Ring свежда риска от измама до минимум, като не позволява зареждането на гориво в съд, различен от резервоара на конкретния автомобил.

При зареждане на бензиностанция Ромпетрол специалният четец на върха на пистолета за гориво идентифицира пръстена, включително данните за клиента, данните за типа гориво и лимита. Директният контакт между двата елемента позволява зареждане с отложено безкешово плащане. Трансферът на информация към Интернет приложението Fill&Drive мениджър дава на клиента достъп в реално време до всички осъществени транзакции.

Монтажът на устройствата Fill&Drive Easy Ring се осъществява безплатно от експертите на Ромпетрол България. Устройството е специално конструирано за леки и лекотоварни автомобили със закрити резервоари.

Вторият вариант на системата Fill&Drive бизнес е картата Fill&Drive, която прави възможно закупуването на горива от бензиностанциите на Ромпетрол без кешово разплащане на място. Картата съдържа чип, който позволява безрисково закупуване на горива благодарение на ПИН код. Върху картата са нанесени името на фирмата и регистрационният номер на автомобила.

Бихте ли дали и конкретни примери за успешното използване на тази система и какви са реалните ползи за потребителите?
Фирми от различни браншове, които са въвели в управлението си системата на Ромпетрол Fill&Drive бизнес, регистрират намаляване на разходите за гориво до 8%. Ромпетрол България има много клиенти от различни икономически сфери, които ползват успешно решенията ни за фирмения автопарк. Можем да се похвалим с дългогодишни партньорства в сектори като аграрния, транспортния, производството.

Клиентите ни отчитат значителен спад на разходите за гориво, от една страна благодарение на отличните възможности за контрол на потреблението, и от друга – заради високото и постоянно качество на горивата на Ромпетрол.

В заключение, какви ще бъдат приоритетите на компанията през следващата година на българския пазар?
През 2015 година Ромпетрол България ще продължава да развива мрежата си от бензиностанции в страната. Повишаването на качеството на услугата ни към индивидуалните и корпоративни клиенти е приоритет в бизнес стратегията ни. Планираме активна маркетингова програма за бизнес и частните си клиенти, в рамките на която ще предложим някои от най-атрактивните оферти на пазара.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com