АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 1, 2015

Фермерите все повече се замислят с какво, кога и как торят

Разговор с г-жа Светослава Кочовска, Търговски представител на КВС Агро България за Югозападна България

Фермерите все повече се замислят с какво, кога и как торят

В предишното интервю споменахте за откриване на център за подготовка на почвени и листни проби. Това вече факт ли е?
Да. От септември КВС Агро България ООД официално пусна в експлоатация Център за подготовка на почвени и листни проби. Тук взетите проби от земеделските производители се обработват – сушат и смилат.

Бихте ли обяснили как точно функционира и защо е необходима тази обработка?
Самият анализ на химичните елементи и нива им както в почвата, така и в листата се извършва изцяло в Англия, в лабораторията, с която работи YARA – Lancrop Laboratories. Когато обаче едно листо бъде откъснато от растението веднага започва декомпозиция на тъканта и процес на гниене. Нивата на част от хранителните елементи и баланса между тях се променят. Със сушенето запазваме реалния химичен състав на листа.

От гледна точка на почвените проби е икономически неоправдано, да се изпраща необработен материал от 1кг. Реално за същинския анализ са достатъчни 70г. смелена и подготвена почва. И още нещо, в допълнение предлагаме и анализ за наличие на картофена цистообразуваща нематода, където почвата се суши без да се смила. Тук съответно изпращаме по-голямо количество почва – 500г. Важно при този вид анализ е не само да се отчете дали има нематода, а и каква е нейната плътност на единица площ.

Какви параметри на почвата и растенията изследвате?
Предлагаме широкоспектърен анализ. При почвата от макро елементите изследваме фосфор и калии, всички секондерни и микро елементи. Също така киселинност и обменен капацитет на почвата. Азотът не е структурен елемент и неговото присъствие в почвата е моментно, за това нивата ги следим чрез листните анализи. Торовата норма на азота се определя от биологичните нужди на различните земеделски култури. При листните анализи изследваме всички макро елементи Азот N, Фосфор P и Калии K, секондерни Сяра S, Калции Ca, Магнезии Mg и всички микро елементи Бор B, Желязо Fe, Мед Cu, Цинк Zn, Манган Mn, Молибден Mo.

Какво трябва да знае един производител, за да си направи анализ?
Правилното събиране и незабавното изпращане на пробите към лабораторията са гаранция за коректни резултати и препоръки. Фермерът трябва да вземе всяка проба по предварително обмислен и очертан маршрут. Обикновено W–схемата е лесно приложима при различни видове парцели. Колкото повече точки на сондиране бъдат набелязани, толкова по-представителен ще бъде резултата. За една проба максималния размер на парцела е 100дка, а минималния брой точки е поне 20. Важно е да се знае, че проблемните участъци трябва да се обследват и анализират като отделни проби. Предoставяне на допълнителна информация за полето и правилното описване, също са мероприятия, които не трябва да се подценяват.

И в обобщение, как фермерите могат да променят производството си, ако ползват тази услуга?
Тук още веднъж искам да отбележа, че всички резултати идват от Англия. В офиса подготвяме само препоръка за хранене на растенията, съобразена с получените данни. Референтната стойност за нивата на елементите е конкретната за всяка култура и заложеният добив, тоест тя не е постоянна единица. Ако клиента смени културата предлагаме опция, да му посочим новите референтни стойности и интерпретация за желаната култура. Тази опция дава възможност да изготвим схеми на торене за няколко реколти напред. Надяваме се максимално да улесним работата на нашите клиенти и това да доведе до увеличаване на добивите и качеството.

Намаляване на почвеното плодородие в резултат на интензивна експлоатация през последните години кара все повече производители да се замислят с какво, кога и как торят. Отговорът на тези въпроси се крие в почвения анализ. Това е първоизточника за точния избор, момент и начин на приложение. Това да заореш правилно парите си е първата крачка към повишаване на добива.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама  • Кампания stopillegal.com