АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 6, 2015

Агромашина Груп представя механичната сеялка модел Torun на AgroMaster

Агромашина Груп представя механичната сеялка  модел Torun на AgroMaster

На Бата Агро тази година Агромашина Груп ще представи сеялките на AgroMaster. Механичната сеялка модел Torun притежава иновативна система за регулиране на силата, прилагана от дисковете върху почвата. Регулирането се извършва чрез винтов механизъм на всички изсяващи секции. Допълнително на всяка двойка дискове има пружина, която чрез винтово съединение позволява индивидуално увеличаване на упражняваното усилие. Така се постига равномерна работна дълбочина на засаждане по цялата работна ширина, дори и в следите на тракторa. Работните органи са двойни дискове с офсетно разположение, което позволява работа дори и при влажни и лепкави почви, защото всеки диск почиства съседния. Стандартното отстояние на всеки ред е 12.5см, при което, в сеялка с работна ширина от 4м, има 33 двойки изсяващи дискове. За качественото изсяване влияние оказват и опорните колела с размер 6,0-R16. Поради увеличената контактна площ колелата осигуряват равномерна работа дори и при меки и неравни почви.

Увеличеният размер на бункера за семе до 1065л е съобразен с необходимостта да се агрегатира машината към трактори с мощност от 90к.с., като същевременно броят на дневните зареждания се намалява. Хидравличните маркери са с индивидуални цилиндри и в транспортно положение се изправят вертикално за лесни и безопасни маневри около синори и стълбове. Стандартно оборудване е и релсовата сеитба с електрическо управление – система, която все по-често се прилага от земеделците. Помислено е и за безотказната и дълга експлоатация на машината чрез употребата на качествени компоненти като капсуловани лагери от реномирани производители, усилени държачи от плътна профилна стомана на работните органи, двуслойно покритие за предпазване от корозия, роботизирано заваряване на всички заварени детайли.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама