АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 6, 2015

Български фермери на посещение в OVLAC

Български фермери на посещение в OVLAC

Група фермери от Северна България, клиенти на Оптиком и неговия дилър за Североизточна България – Агро Старс, гостуваха на испанския производител на плугове OVLAC. Плуговете на OVLAC се внасят и предлагат на българския пазар от Оптиком от 1999г. Те работят успешно при множество български земеделски производители, дори и в особено тежки почвени условия. Домакините от OVLAC заведоха гостите и на дегустация на вина в атрактивната винарска изба Bodegas Portia.

OVLAC е семейна фирма. Тя произвежда почвообработващи машини от 1936г. Плуговете са топ-продуктът, а през последните 15 години се произвеждат и култиватори и дискови брани. OVLAC е най-големият производител на инвентар за почвообработка в Испания. Производството е разположено в модерна сграда на 20хил.м3, където работят над 60 души персонал. Износът съставлява над 60% от общия обем и се изнася в над 20 страни по света - Франция, Германия, Великобритания, Чили, Южна Африка, Нова Зеландия, Китай и други. Фабриката за плугове OVLAC произвежда самостоятелно над 85% от всички детайли, като по този начин осигурява високото качество на готовата продукция. Собствената линия за боядисване осигурява перфектно и дълготрайно покритие.

Българската група служители и клиенти на Оптиком посети и изложението Demoagro 2015. То се провежда на полето на площ около 1000дка, като всички участници имат еднакви по размер и оформление площи и съоръжения, а на посетителите се предоставя възможност да тестват селскостопанската техника в работа в реални условия. Земеделската техника се представя в три зони – за почвообработка, прибираща техника и специализирани машини (за лозарство, овощарство и др.). Сделки не се сключват, само демонстрации и избор на подходяща техника. На Demoagro плуговете OVLAC демонстрираха успешно своята здравина и надеждност.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама