АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 6, 2015

Високоефективни биогаз инсталации с използване на царевичак и слама

Високоефективни биогаз инсталации с използване на царевичак и слама

Царевичакът и сламата от зърнени култури са отличен равностоен заместител на силажа. Агринц Технолоджис и партньорът му в България Биогаз Енерджи предлагат технология и оборудване за максимално използване на царевичак и слама – над 50% от количеството сухи субстрати, както и биогаз инсталации за преработка на отпадъци от хранително вкусовата и преработвателната индустрии.

С влизането в сила на измененията на Закона за енергетиката се регламентират изискванията към суровините за биогаз инсталации. Взимайки пример от страните в Европа с развито производство на електроенергия и биометан от биогаз, законът въвежда изисквания за количествата животинска тор, отчитайки вредното и въздействие върху природата и най-вече прякото му въздействие върху подпочвените води (Нитратната директива). За съжаление отново не се обръща внимание на отпадни продукти, като слама, зелена маса от зеленчукопроизводството, отпадъци от хранително преработвателната промишленост и други.

Вторият основен замърсител в селското стопанство са огромните количества слама от зърнени култури и царевична слама (т.н. царевичак), които остават неоползотворени по полето и които независимо от всички въведени до момента разпоредби най-често се запалват или заравят в почвата. Заравянето на царевичака в почвата води до загуби от допълнителната обработка и пренася процеса на гниене в почвата. Също така с т.н. дълбоко заравяне се обезвреждат в момента и преобладаващото количество хранителни и кланични отпадъци. Всичко това води до безкислородно гниене, нанася много големи вреди на околната среда и е предпоставка за зарази. А именно тези процеси на безкислородно гниене - анаеробна ферментация са в основата на процеса на образуване на биогаз в инсталациите. Изводът е “Защо с енергия да унищожаваме енергия!”РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама