АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 6, 2015

Дъждуване на полски култури с пивоти и капково напояване

Дъждуване на полски култури с пивоти и капково напояване

Дъждуването чрез пивоти е високоефективен метод за напояване на големи площи, чрез които се осигурява равномерно разпределяне на водата върху почвата и регулиране на въздушната влажност. По начина на работа се различават следните видове пивоти: Линейни пивоти – захранвани от канал или гъвкав тръбопровод; Кръгови пивоти - въртящи се около централно захранване; Смесени (мобилни) машини тип Фрегата. Мобилните дъждовални системи тип Фрегата претърпяха сериозно развитие през последните години и се наредиха сред водещите по ефективност технологии за напояване на полски култури на световния пазар. Високотехнологичните продукти на испанската фирма CHAMSA се представят на българския пазар от Аквамат 2000. Системата Urrapivot разработена от CHAMSA е пригодена за работа на терени с наклон до 30%. При този вод системи освен стандартното постъпателно движение по права линия, пивотите могат да се движат и кръгово при достигане на края на напояваната площ. По този начин линейните пивоти могат да покриват два пъти по широка площ. Всички елементи на конструкцията са 100% горещо поцинковани във вертикално положение, което гарантира дълъг живот на пивота без ръжда и оксидиране. Иновативната система за контрол на полива „Irrinet“ е едно от съществените предимства на пивотите системи на CHAMSA. Поливният процес може да работи без обслужващ персонал по зададени програми. Чрез софтуер се осигурява дистанционен контрол, в зависимост от желанието на клиента за гъвкавост на системата. Софтуерът позволява управление и контрол на захранваните помпи, показва позицията на пивота с всичките му технически параметри, позволява графично управление на поливния сектор, онагледява работния сегмент на машината. Това дава възможност за подготовка на експлоатационен график за календарните дни в месеца и генерира отчети за всички основни параметри на работата на мобилната дъждовална система. При правилна експлоатация инвестицията в пивоти може да се използва повече от 20 години. Максималната площ, която може да се полива с един пивот е 1500дка.

Друг модерен метод за напояване, който добива голяма популярност сред земеделските производители е капковото напояване. Аквамат 2000 предлага на българският пазар преносими мобилни системи за капково напояване, които се състоят от: помпено-филтърна група, магистрални и разпределителни тръбопроводи от гъвкави Lay Flat тръби, командни възли, присъединителни връзки, защитна арматура и капкови маркучи. Едно от основните предимства на мобилните системи от Аквамат 2000 са разнообразието на лентовите капкови маркучи AQUATRAXX и NEPTUNE. Високото качество на лентовите капкови маркучи е резултат от 100 годишният опит на американската фирма TORO AG. Капковите маркучи се предлагат с диаметри ∅16 и ∅22. Лентовите капкови маркучи, които фирмата предлага са с дебити от 0,3 до 2,13 л/ч, като Аквамат 2000 е единствената фирма, която предлага на българския пазар лентови капкови маркучи с дебит от 0,30 л/ч за един капкообразувател. Разстоянията между капкообразувателите са от 0,10 до 0,60 метра. Високото качество на лентовите капкови маркучи позволява постигане на редове с дължина до 600 метра при ∅16, и редове с дължина до 900 метра при ∅22 при равномерност на полива над 90%.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама