АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 6, 2015

Ефективно приложение на соларна инсталация в сушилни

Използването на слънце за изсушаване на селскостопанска продукция е едно от най-старите и широко използвани приложения на соларната енергия. Най-простата и евтина техника е културите да съхнат по естествен път на полето или да се изложат на слънце след прибиране на реколтата. Недостатъкът на тези методи е, че продукцията търпи щети от птици, гризачи, вятър и дъжд, както и замърсяване от навявания на прах и мръсотия. Друга възможност е изграждането на соларна сушилня, която защитава продукцията и води до намаляване на загубите, по-бързо и по-равномерно изсъхване и по-добро качество. С цялостно решение за соларна система от Бош намалението на разходите е значително поради ефективното усвояване на топлинната енергия от слънцето и дългия живот на съоръжението.

Основните компоненти на една соларна инсталация, интегрирана в сушилня са корпус, скари или рафтове за сушене, и слънчеви колектори. Колекторите усвояват слънчевата енергия, която в последствие се използва за затопляне на въздуха за сушене. Въздухът се нагрява чрез топлообменници от съдовете, акумулирали енергията от слънчевите колектори. Размерът на соларното поле и скоростта на въздушния поток зависи от количеството на материала, който се суши, съдържанието на влага в него, влажността на въздуха, и средногодишната слънчева радиация на местоположението по време на сезона на сушене. Допълнително използването на енергията от соларните колектори в други периоди от годината за затопляне на вода и подпомагане на отоплението за други приложения – например оранжерии и стопански сгради, може да направи соларната сушилня още по-рентабилна.

Производители на соларна технология, като немската фирма Бош предлагат освен отделните компоненти за изграждане на соларната система и специализиран софтуер, с който може да се извърши симулация на енергийния добив и да се изчисли възвращаемостта въз основа на конкретния профил на потребление, а също така извършва цялостна услуга с консултация, проектиране, доставка и монтаж. Всички продукти на Роберт Бош ЕООД са регистрирани в Европейски програми за безвъзмездна финансова помощ, като максималният размер, според конкретната програма, е до 50% от общата стойност на инвестицията за изграждане на соларна система.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама