АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 6, 2015

Марпекс Агро предлага доилни зали на Milkline

Марпекс Агро предлага доилни зали на Milkline

Компанията Марпекс Агро е дистрибутор на иновативна селскостопанска техника, която улеснява работните процеси, увеличава производителността и намалява разходите на своите клиенти. Тя предлага продукцията на Milkline – млечно оборудване, доилни системи и инсталации, резервни части и допълнително оборудване както за едър рогат добитък, така и за овци и кози. Компанията предлага 5 различни вида доилни зали от типа: Ротационна, Паралел, Рибена кост, TopSwing и Тандем. Производител е на пълната гама доилни зали, започвайки от традиционните и свършвайки с усъвършенствани и окомплектовани с набор от стандартни и индивидуални опции, в съответствие с изискванията на фермерите.

Milkline може да оптимизира производството и качеството на млякото благодарение на своите иновативни доилни решения, автоматични системи за управление, млекомери, вакуумни системи, селектиращи врати, доилни чорапчета, филтри, продуктова линия за хигиената и още много други. Техниката на Milkline удовлетворява редица изисквания, свързани с организацията и управлението на агропромишления комплекс: от организация и администриране на един-единствен производствен процес, до пълно управление и изчерпателен анализ на цялото производство. Вниманието на Milkline е насочено към разработването на системи, които способстват за увеличаване на производителността. Ключов фактор в управлението на млечната ферма е събирането на данни, свързани с ефективността на доилната зала, в това число и млеконадоя.

Уредите на Milkline помагат на млекопроизводителите да работят по-добре и да увеличат производителността в своята ферма, споделят от компанията. Продуктите и решенията на фирмата са базирани на най-новите технологии, което осигурява лесно, бързо и точно изпълнение на процеса на доене и има положителен ефект върху животните.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама