АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 6, 2015

Нови разработки при традиционните AktivPuls доилни чорапчета

Нови разработки при традиционните AktivPuls доилни чорапчета

Един от петнадесетте сребърни медала за иновации на световното търговско изложение за животновъдство EuroTier бе присъден за същественото, по-нататъшно разработване на AktivPuls доилни чорапчета, известни от 2006 година, с интегрирано наклонено затваряне и челна дюза за осигуряване на пълно вакуумно облекчаване през фазата на масажиране. Три забележителни и патентовани иновации са внедрени в новото поколение на AktivPuls с SSC технология. SSC технологията включва новото Silicon-Pro доилно чорапче с най-нова форма, самопочистващата се Smart-AIR дюза за оптимален вакуум и нововъведения сигнален елемент Control-VAC в главата на доилното чорапче за мониторинг в реално време на текущите условия на доене във всяка доилна чашка.

Silicon-Pro е изцяло новоразработено доилно чорапче от високоеластичен силикон със структура, която наподобява начина на естественото сучене на телетата.

Може да се очаква, че масажният ефект ще бъде значително подобрен, дори при разлики в дължините и диаметрите на зърната на вимето. Smart-AIR е специално конструирана дюза с отвор за приток на въздух, изработена от еластичен материал със самопочистващи свойства. С лесно податливия купол на дюзата и новото позициониране в главата на доилното чорапче, тя осигурява надеждно функциониране. Control-VAC е нововъведен елемент, позициониран в главата на доилното чорапче с еластична мембрана, който сигнализира персонала за доене при всеки проблем с вакуума в основата на зърното на вимето, чрез деформиране, което може лесно да се види и усети. AktivPuls с SSC технология съчетава голям брой преимущества за контролирано доене, свързани с благосъстоянието на животните и нежното третиране на вимето, и осигурява дълъг период на експлоатация за универсални приложения.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама