АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 6, 2015

Соларна система за напояване на пауловния от Апекс Солар

Соларна система за напояване на пауловния от Апекс Солар

В края на месец юли тази година Апекс Солар въведе в експлоатация 4kW соларна помпена система в землището на град Вършец, която се използва за капково напояване на земеделски масив засят с Пауловния. Системата е проектирана с 20 фотоволтаични панела на немската фирма LUXOR, всеки по 250Wp с обща инсталирана мощност от 5kWp. Помпения инвертор на Апекс Солар е с мощност 4kW и захранва 2.2kW трифазна помпа.

Соларната помпена система се състои от помпен инвертор, помпа и фотоволтаичен масив. Фотоволтаичния масив се състои от множество слънчеви панели, свързани последователно или паралелно, които представляват източника на енергия, преобразувайки слънчевата в електрическа. Помпения инвертор осъществява контрола на цялата система и задвижва помпата чрез преобразуване на DC енергията, произведена от фотоволтаичния масив в променлив ток подходящ за захранване на мотора на помпата. Този инвертор регулира изходната честота в зависимост от интензитета на слънчевата енергия в реално време проследявайки максималната точка на мощността (MPPT). Помпата се задвижва от 3-фазен мотор, изсмуквайки вода от кладенец. Изпомпената вода се подава в резервоар или се свързва директно към системата за напояване. Съхранението на вода е по-ефективно от съхраняване на електроенергия, така че системата е проектирана за директно задвижване на помпата, без акумулаторни батерии. С тази концепция, експлоатационните разходи и текуща поддръжка се редуцират многократно.

Апекс Солар има над 20 годишен опит в областта на проектирането, изграждането и поддръжка на слънчеви отоплителни и фотоволтаични системи. От фирмата обръщат внимание, че всички земеделски производители могат да се възползват от Програма за развитие на селските райони 2014-2020г. при изграждането на соларни напоителни системи.

Прелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама