АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 6, 2015

Специализирани тревни смески за лозови и овощни масиви от СВЕМАР АГРО

Специализирани тревни смески за лозови и овощни масиви от СВЕМАР АГРО

Тревните смески, които предлага фирма СВЕМАР АГРО са съобразени с проблемите на земеделските производители отглеждащи трайни насаждения, свързани с поддръжката на междуредовите пространства и вътрередията чисти от плевели. При силно заплевеляване в овощните градини и лозята се губят някои основни елементи, нужни за по-високо качество на продукцията и по-лесната механизация на провежданите мероприятия. Засяването на тревните смески трябва да се извършва в началото на пролетта, за да се използва почвената зимна влага. Те се нуждаят от окосяване, но зелената маса може да бъде използвана за наторяване, с което да се намалят внасяните торове.

Има два основни метода за борба с плевелите - хербициди или затревяване на пространствата със специализирани тревни смески за потискане на плевелната растителност. В състава на самите смески участват няколко вида треви с различни положителни качества. Те включват треви, подпомагащи фиксирането на азот в почвата и превръщането му в достъпна за растенията форма. Тревите развиват по дълбока коренова система, предотвратяваща ерозията и подобряваща водния режим и аерацията на почвата. Противоерозионното действие е особено важно при лозови насаждения, разположени на склонове с песъчливи почви. Важно е да се отбележи, че болестите и неприятелите нападащи тревните смески най-често не съвпадат с болестите и неприятелите нападащи културните растения.

Тревата прави възможно в влизането в лозето или овощната градина във влажните и дъждовни периоди. Добавянето на детелина към смеската води стабилизиране на нитрогените и по-евтина и по-устойчива продукция, както и подходящ „бавно действащ” тор за тревното съобщество. Тревата е ефикасен натурален метод за управление качеството на реколтата, в резултат състезанието за влага между тревата и лозата.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама