АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 6, 2015

Специализирани тревни смески за пасища и ливади от СВЕМАР АГРО

Специализирани тревни смески за пасища и ливади от СВЕМАР АГРО

Специализираните тревни смески за пасища и ливади, предлагани от СВЕМАР АГРО, насочени към животновъдите, са съобразени с вида животни, които ще ги ползват за паша. Това е важно, защото различните животни понасят добре някои елементи съдържащи се в зелената маса и така се повишава продукцията от тях. Тревните смески са подходящи за нови пасища и за подсяване на вече съществуващи. При подбора на тревна смеска трябва да се вземат предвид особенностите на региона (равнинен или планински), на терена (влажни или сухи и каменисти места) и честота на употреба.

От съществено значение е и правилната поддръжка на пасищата - косене (опасване), поливане и правилното управление. При комбинирано използване ранната паша може да се отрази неблагоприятно върху добрите ливадни треви, които се изтощават по-бързо, намалява се участието на генеративните стъбла в първия откос и добивите на сено. Препоръчва се ливадите да се използват за паша след първа коситба при отрастване на тревата. Така се стимулира братенето на ценните ливадни треви, заздравява се чимът и се улеснява борбата с по-късните нежелани треви.

Спортните коне или конете за работа се нуждаят от 0.5 до 1.5 хектара, като тази територия може да се използва за производство на храна за зимата. Всеки кон би трябвало да използва поне 0.1 хектара със засята трева за 5 дена, като след 3 седмици мястото може отново да се използва. За 3 седмици чимът прораства и се обновява. Тези места са използваеми ако се окосят поне веднъж годишно. Когато се смесва тревна смеска за коне, внимателното селектиране на участващите растения и съставки е много важно. Съществуват няколко вида треви включени в смеските предназначени за коне, които задоволят нуждите на конете за добро хранене и не могат да се открият в обикновените тревни смески.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама