АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина III, брой 6, 2015

EМ-технологии в рибовъдството

EМ-технологии в рибовъдството

Водата във водоемите често съдържа голямо количество замърсяващи микроорганизми и водорасли. За подобряване на качеството й и за развитието на обитателите на водоема може да се използва препарат Байкал ЕМ-1. При развъждането на риби, във водоема ежемесечно се добавя Байкал ЕМ-1, при норма 1л препарат на 10м3 вода. При това редовно трябва да се контролира миризмата на водата и ако неприятната миризма не е изчезнала, да се добавя от препарата на по-кратки интервали от време. Препоръчва се в рибовъдството ЕМ-препаратът да се добавя заедно с храната. По-икономично е обикновената храна да се остави да ферментира заедно с препарата.

В Китай експериментално прилагане на ЕМ-технология е извършено в стопанството за аквакултури Учи – Манчжурия, в опитен и контролен язовири. Резултатът показва, че в опитния язовир, в който е внасян Байкал ЕМ-1, теглото на новоизлюпените рибки надвишава почти два пъти това на тези, отглеждани в контролния язовир. Ранното прилагане на препарата показва, че честотата на заболяване на рибите рязко намалява. В язовирните стопанства на Украйна се отглежда все по-голямо количество риби и зарибителен материал. Опитът на напредналите рибовъдни стопанства показва, че язовирното рибовъдство е високопродуктивен и доходен отрасъл на животновъдството. ЕМ-технологиите се прилагат при изкуственото развъждане на шарани. Възможностите на препарата Байкал ЕМ-1 се изследват при изкуствено получаване на зарибяващ материал (за малките рибки) шарани. За узряването на половите продукти в изкуствени условия се използват хипофизни инжекции, които забързват съзряването на половите продукти при рибите. Шараните-производители се местят в специални басейни, където е осигурено спокойното им съществуване. Температурният режим е стабилен, с постепенно повишаване до оптималната температура за хвърляне на хайвер (15-16°С). Също така е осигурен добър кислороден режим. В басейните, където се провеждат изследванията, препаратът Байкал ЕМ-1 се добавя по схемата 80мг на 1м3 вода.

Байкал ЕМ-1 подобрява качеството и люпенето на хайвера от люспест шаран с 13,9%. Добавянето на препарата във водата подобрява усвояването на храната, увеличава масата на личинки и ларви на люспести шарани с 13,8%. Оказва също така позитивно влияние на развитието на зоопланктона, който е основната храна за малките шарани. Понижава съдържанието на нитрати, нитрити, амоняк във водата и увеличава съдържанието на кислород.

В Шпитал ам Пирн, Горна Австрия, на 660м надморска височина, се отглежда пъстърва в специални станции на федералния горски резерв – конвейерна технология за отглеждане на пъстърва. Предприятието съществува от много години, без да замърсява околната среда. От 2000г. за почистването на устройствата в станцията се прилага ЕМ-препарат, който се добавя един път седмично (по 0,5л на контейнер). Постоянното отливане и подаване на вода осигурява водообмена в контейнерите в продължение на 2-3 часа. Времето, отделяно за почистване с използването на ЕМ-препарат, е около 5-10мин. Така водата е винаги чиста, създадени са благоприятни условия за растежа на малките риби, рибата изпитва минимален стрес. А използването на ЕМ-препарати съществено увеличава броя на младата пъстърва.

Ефективността от използването на ЕМ-препарати е очевидна, споделят от компанията вносител - фирма Екобаланс. Чрез използването на ефективни микроорганизми се постига траен ефект на пречистване на водата и регенерация.РекламаПрелисти броя

  • Прелисти този брой на списание АГРОБИО ТЕХНИКА

още в рубриката

Новини

реклама