АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IV, брой 6, 2016

Енергийни решения за селското стопанство

Енергийната независимост и производството на храни са сред най-големите предизвикателства пред света. Интересът към технологии, които водят до по-голяма енергийна ефектив ...

Хигиена в животновъдната фермаХигиена в животновъдната ферма

В съвременното животновъдство постоянното поддържане на високо ниво на хигиена е важно за гарантиране здравето на животните и е от съществено значение за рентабилно произ ...

Оборудване на овцеферми и козефермиОборудване на овцеферми и козеферми

Фермите за овце и кози се нуждаят от специфично оборудване, което да направи работата по-лека и ефективна, с по-добра грижа за животните и по-големи резултати в продукция ...

Масла и смазочни системи за селскостопанска техника

Пазарът на смазочни материали е наситен. Обикновеният фермер няма време да се ориентира в това многообразие. Когато започне да се прибира реколтата времето става много це ...

Филтри за напоителни системиФилтри за напоителни системи

Изборът на подходящ филтър за напоителна система е обвързан с много фактори. За да удовлетворят клиентите си, производителите на филтърни системи се позовават на опита и ...

Прецизен контрол на инвентара и материалите

Селскостопанските технологии, използващи глобалната система за позициониране (GPS) и географски информационни системи (GIS), започнаха да променят начина, по който земеде ...

Дискови брани за предсеитбена подготовка на почватаДискови брани за предсеитбена подготовка на почвата

Обработката на почвата има голямо значение за подобряване на нейното плодородие. Дисковите брани се прилагат в предсеитбената обработка на почвата за житните култури. Чре ...Реклама