АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IV, брой 6, 2016

Инвестициите в модерни инсталации трябва да бъдат насърчавани

Разговор с инж. Иван Христосков, Управител на Исав-1 ЕООД

Инвестициите в модерни инсталации трябва да бъдат насърчавани

В началото на разговора ни, представете накратко фирма Исав-1 ЕООД?
Фирмата е създадена през 1992 г и от тогава се превърна във водеща за проектиране и изграждане на технологични линии в зърно-преработващата индустрия и хранителната промишленост. Ние предлагаме професионална подкрепа при реализирането на проекти от чертежите до пускането в експлоатация - съветваме, проектираме, произвеждаме, съобразявайки се с интереси и идеи на нашите клиенти. За близо 24 години на пазара, сме изградили над 350 обекта, включващи фуражни цехове, мелници, оризарни, линии за белене на слънчоглед, силозни стопанства, инсталации за производство на биоконцентратни смески, гранулиращи линии и инсталации за обработка на брашно към хлебозаводи. Реализирали сме още линии за производство на екструдирани храни за домашни любимци и риби, инсталации за производство на пелети от слама, люцерна, биомаса, както и аспирационни и пневмотранспортни инсталации. Успешно работим и в чужбина, като вече изградихме няколко производствени цеха. Предлаганите от фирмата технологични линии са напълно механизирани и автоматизирани, като управлението се извършва от компютърна система с иновативен софтуер.

Как е правилно да се подхожда при изграждането на производствени инсталации за селското стопанство?
Всичко започва от желанието на даден клиент да инвестира в определено производство. За нас е много важен контактът с инвеститора, затова предпочитаме да го посетим на място и да обсъдим обхвата на проекта. След това се изготвя бюджет, който се представя на клиента за одобрение. Това е най-важният момент, защото трябва да се уточнят правилните параметри на производствената инсталация и да се стигне до възможен за изпълнение бюджет. Следва проектиране – изготвяне на проектни чертежи, технически спецификации и количествено-стойностни сметки. После се стига до реализиране на проекта – изработка на технологичното оборудване, доставка до обекта, монтаж „до ключ” и пуск в експлоатация. Накрая се провежда обучение на персонала за работа с линията. За нас това е правилният подход и сме щастливи, че имаме много доволни клиенти, на които сме изградили производствени инсталации и те продължават да ни се доверяват, инвестирайки в нови производства.

Изхождайки от практиката си, с какви предизвикателства се срещат животновъдите при изграждането на тези инсталации?
Основните притеснения на животновъдите са свързани с несигурността на пазара. Това не трябва да е така, защото в днешни дни потребността от храни от животински произход, като месо, мляко, яйца, както у нас, така и в световен мащаб ежегодно нараства. За да се удовлетворят тези нужди трябва да се наблегне върху развитието на животновъдството.

Животновъдите трябва да бъдат насърчавани да инвестират в нови модерни производствени инсталации, чрез които да повишават резултатите си всяка следваща година. Ние смятаме, че всеки проект трябва да се подкрепя, затова като производител на оборудване, проявяваме гъвкавост и разбиране при изграждане на ново производство.

Какви бъдещи цели имате?
Ние сме производители на машини и съоръжения, затова и бъдещите ни планове са свързани с инвестиции за модернизиране. В процес сме на изграждане на нов механичен цех който ще бъде снабден с висококачествени металообработващи машини, включително и лазерна система за рязане.

Също така разработваме нови машини, които да допълнят нашата продуктова гама. Една от последните ни разработки - чукова дробилка IS-H132 с капацитет 20T/H беше показана по време на АГРА 2016. Машината може да работи с двигатели от 132kW до 250kW и постига капацитет от 20 до 40T/H фураж. Това я прави най-голямата чукова дробилка, произвеждана в България.

Продължаваме да се развиваме, за да можем да предложим на нашите клиенти най-добрите технологични решения, висококачествени машини и модерни производствени инсталации.Реклама