АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IV, брой 6, 2016

Имаме знания и технологии за оползотворяване на биомаса

Разговор с г-н Луис Калво, Търговски Директор на Molinos Afau

Имаме знания и технологии за оползотворяване на биомаса

В началото, бихте ли представили накратко Molinos Afau на читателите на АгроБио Техника?
Фирма Molinos Afau е испанска компания, имаща повече от тридесет и пет годишна история. Ние сме специалисти в областта на раздробяването, смилането, изсушаването и пелетизирането на всякакви видове отпадни продукти, включително производство на RDF-горива от твърди отпадъци. Суровините, които използваме могат да бъдат остатъчни продукти в резултат на селскостопанската дейност, такива като слама, трева и други, различни видове дървесина, талаш, стърготини, пластмасови отпадъци и други.

Като цяло, нашата компания е в състояние да проектира, произведе, инсталира и въведе в експлоатация такива инсталации за потребители, намиращи се в различни страни по целия свят. За тях осигуряваме също поддръжката и следпродажбения сервиз.

В продължение на това, бихте ли споделили с нас какъв опит има компанията на българския пазар? Какви са също проектите, по които работите в момента?
В България вече сме инсталирали една линия за производство на пелети от слама в село Строево, намиращо се в пловдивската община Марица. Тя има капацитет от 7T/h и е изградена в рамките на проект на фирма Ebioss. Понастоящем продължаваме да работим тук по друг проект за изсушаване на люцерна с капацитет от 15T/h. Кооперираме се с нашите партньори и представители от НОВОнетикс. С тях работим и по множество други проекти за сушене и производство на пелети от слама, трева, люцерна, дървесина и някои други продукти.

Като техническо списание за нас ще бъде интересно за научим за вашите съображения при избора на техническите решения при последния ви проект в Строево?
Ние избрахме да инсталираме в Строево нашата най-авангардна технология за производство на пелети от слама. Всички доставени машини и оборудване са предназначени за работа в тежки условия, големи натоварвания, без да изискват директна намеса и сервизиране за продължителен период от време.

Нашата фирма инсталира последния модел, най-модерна stone trap система, имаща компактен дизайн, осигуряващ много добър достъп до основните точки за поддръжка. Смея да твърдя, че в момента това е най-добрата възможна технология за производство на пелети (CPM Pellet mills), проектирана също така да осигури и продължителна безпроблемна работа.

Бихме искали да Ви попитаме и как оценявате резултата от вашата работа. Каква е ползата, която въвеждането в експлоатация на една такава инсталация, дава на нейния собственик?
Разбира се всеки един клиент и всяка една инсталация са различни. Нашата сила обаче е в това, че винаги се опираме на най-модерните технологии, инсталираме оборудване, способно да поема големи натоварвания и което през годините доказва своите способности да работи в този сектор. Така ние се превръщаме в едни от най-добрите партньори на своите клиенти.

Въпреки различните условия и изисквания на клиентите, нашите инсталациите, винаги имат общи черти, които са ценни за всички потребители. Независимо, че използваме най-съвременните решения, проектните ни решения са компактни и прости. Така можем да осигурим лесни възможности за поддържане на инсталацията и да гарантираме нейната безпроблемна работа.

И накрая, в заключение, какви очаквания имате за развитието на пазара в България, по отношение оползотворяването на отпадъчна биомаса?
Нашата компания вижда в лицето на България една от държавите с много добро развитие и растеж в Европа. Силата и потенциала на страната в сектора на селското стопанство и индустрията е голям. Ние от своя страна имаме подходящите познания, опит и технология да ви помогнем да развивате ключовото за икономиката направление за оползотворяване на отпадъците.Реклама