АГРОБИО ТЕХНИКА - растениевъдство, животновъдство, биоенергетикагодина IV, брой 6, 2016

При маслодайните култури тенденцията е към съвременна механизация

Разговор с д.т.н. инж. Таньо Кратунков, Управител на Бизон-ИНС

При маслодайните култури тенденцията е към съвременна механизация

В началото на нашия разговор, бихте ли представили накратко развитието на фирма Бизон-ИНС?
Фирма Бизон-ИНС е създадена в края на 2003 година, като производствен цех за нестандартно оборудване. С годините развихме производството на няколко изделия, които се ползват с широка популярност както в България, така и в чужбина. На първо място и най-известни са предлаганите от нас косачки за лавандула, които са представени от няколко модела. Не са малко и клиентите, които използват машините ни за рязане и разцепване на дърва.

Често произвежданите от Бизон-ИНС изделия са изработени по специфични задания от клиентите. Това прави фирмата изключително привлекателна за клиенти, които имат поръчки за нестандартно оборудване. Фирмата разполага със собствена производствена база и автомобилен транспорт за осъществяване на сервиз на място, при необходимост.

Бихте ли разказали по-подробно на читателите на списание АгроБио Техника за машините за косене на лавандула, които предлагате?
Произвежданите от Бизон-ИНС Машини за косене на лавандула, масово се използват в процеса на прибиране на лавандула и покриват 80-90% от дейността. Вече 12 години тези машини доказват своята рентабилност и качество на работа. Основните модели при тях са два и се произвеждат в 5 модификации с цел максимално покриване потребностите на клиентите. При тях се подобриха основните работни показатели като производителност от 1.5 до 3 декара на час. Управлението на всички модели машини за събиране на лавандула е реализирано с електронен джойстик, което улеснява работата на оператора и не се изисква допълнително монтиране на хидравличен разпределител в кабината. Задвижването на машините е изцяло хидравлично и е напълно независимо от системата на базовата машина.

Техническите параметри – височина на отрязване от 10 до 54см позволяват машините за косене на лавандула да се използват за подмладяване на стари насаждения и за косене на други маслодайни растения, такива като например градински чай, салвия, хизоп, бял равнец, в последните две години и на мента.

Мога също да споделя с читателите, че нашите машини с успех се използват в Гърция, Албания, Молдова, Нова Зеландия, САЩ и други държави.

В продължение на това, какви съвети бихте дали на фермерите по отношение механизираното отглеждане на маслодайни растения?
Използване на механизирано прибиране на реколтата на маслодайни растения като цяло е свързано с технологичната карта на отглеждане на растенията, която от своя страна се разработва в зависимост от наличната материална база. Това са взаимно свързани процеса. За щастие България има голям опит и традиция при отглеждане на този вид растения. Тенденцията е тези процеси при отглеждането на лавандула и други маслодайни растения да са максимално механизирани с машини, които да имат доказани качествени показатели отговарящи на съвременните изисквания.

В заключение какво ново могат да очакват фермерите от Бизон-ИНС през тази и следващата година?
С годините изискванията на клиентите и професионалното им ниво многократно нараснаха. По тази причина ние във фирма Бизон-ИНС се стремим да отговорим на новите предизвикателства. Нашите клиенти и партньори през тази и следващата година могат да очакват новости в подобряване на функионалните параметри на машините за косене на лавандула. През следващата година сме заложили да отпаднат изискванията при монтиране на нашите машини към тракторите. Целта ни е всяка машина да може да се прикачва с минимални усилия и с възможност без ограничения на трактора.

През следващата 2017 година сме заложили за производство също и машина за окопаване на насаждения от лавандула и рози.Реклама